AIDMAP II

Powitanie › AIDMAP II

Wykorzystaj AIDMAP II do analizy pracy maszyn lub analizy zachowania wyposażenia automatyki

AIDMAP II to pakiet oprogramowania, który pozwala na rejestrację i analizę zachowania maszyn lub wyposażenia automatyki. Jego podstawową funkcją jest zapisywanie i przechowywanie wszystkich zmiennych systemowych, w celu zapewnienia identyfikacji stanów. Umożliwia także kontrolę, rozwój i diagnozę następujących po sobie anomalii z rejestracją czasu, co prowadzi do zwiększenia niezawodności i optymalizacji pracy.

Zasadą jest zapisywanie całej historii danych wejściowych i wyjściowych rejestrujących charakterystykę czujników, elementów wykonawczych i zmiennych automatyki. Zmiany te są wyświetlane na ekranie w postaci wykresów z okresami aktywności i krzywymi reprezentującymi wartości analogowe.

AIDMAP II jest oparty na protokole OPC, który jest kompatybilny ze wszystkimi sterownikami i systemami sterowania na rynku.

Pakiet oferuje wiele narzędzi, takich jak zmienne obliczone, które umożliwiają ustawienie analizy w dowolnym momencie. Operatory lub zmienne, są ponownie przeliczane przez oprogramowanie od początku nagrania. Daje to dużą elastyczność w badaniu zachowania się procesu.

Przykładem innego dostępnego narzędzia są zmienne statystyczne. Umożliwiają one monitorowanie pracy maszyny w czasie rzeczywistym i zapewniają zapis, który można wyeksportować do zewnętrznej aplikacji. Ułatwia to wykonywanie obliczeń czasu cyklu lub badanie wydajności sprzętu. Kolejne narzędzia są dostępne do analizy zmiennych analogowych, zmniejszania interwału czasowego badania do milisekund, analizowania cyklicznego zachowania sprzętu itp..

Wszystko to sprawia, że AIDMAP II jest narzędziem koniecznym do wykorzystania w zakresie optymalizacji operacji procesowych.