SIMAC

Powitanie › SIMAC

Dzięki SIMAC kontroluj działanie procesu automatyzacji już na etapie projektowania

SIMAC jest symulatorem maszyny lub procesu. Pozwala on na tworzenie obiektów wirtualnych, które łączą się z rzeczywistą architekturą systemów sterowania. Celem jest przetestowanie i walidacja systemu sterowania przed faktycznym uruchomieniem na miejscu.

 

Jak to działa

Pierwszy krok polega na modelowaniu urządzeń, które mają być symulowane. Model ten jest bardzo szczegółowy i bardzo dokładny. Użytkownik opisuje w SIMAC wszystkie urządzenia elektryczne, urządzenia wejściowe i wyjściowe PLC, na podstawie projektu wykonanego w zaawansowanym programie typu CAD elektryczny. W SIMAC opisywane są również urządzenia mechaniczne, przemieszczenia i ich prędkość, czujniki, zapotrzebowanie na energię… Opisywany jest przepływ części lub produktów, jak również ich wszystkie wielkości fizyczne, które będą testowane przez system sterowania i monitorowania.

Mechaniczne, fizyczne i elektryczne dane są reprezentowane za pomocą diagramu synoptyki SIMAC. Widoki obiektów pozwalają użytkownikowi na interakcję z modelem. W celu zwiększenia realizmu symulacji dodano do SIMAC reprezentację 3D. Aplikacja 3D jest bezpośrednio kontrolowana przez model SIMAC.

Podczas symulacji, użytkownik dysponuje dużą liczbą narzędzi, które pozwalają mu na sterowanie maszyną za pomocą paneli z przyciskami, przełącznikami. Ma do dyspozycji także narzędzia do scenariuszy, które pozwalają mu nagrywać i odtwarzać sekwencje działania. Umożliwia to wykrycie zagrożeń oraz ich analizę kontekstową w zakresie zarządzania sterowaniem. Anomalie te są korygowane narzędziami programistycznymi.

SIMAC jest narzędziem do programowania sterowników PLC i walidacji interfejsu HMI. Oszczędność czasu i podniesienie poziomu jakości podczas uruchamiania jest bardzo ważna. SIMAC jest również narzędziem szkoleniowym: pozwala operatorom i pracownikom obsługi technicznej przejąć odpowiedzialność za urządzenia przed ich uruchomieniem.