This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Odkryj dodatki do SEE Electrical Expert

PowitanieAktualności › Odkryj dodatki do SEE Electrical Expert

SEE Electrical Expert proponuje liczne moduły, aby lepiej zaspokoić Państwa potrzeby w zakresie pełnego wykonania projektu. Najbardziej popularne moduły to moduł DWG, PLC oraz 2D Panel.

SEE Electrical Expert V5R1 visual

Moduł Concurrent Engineering

Ten moduł stanowi rozwiązanie umożliwiające pracę grupową (grupowe i wielowątkowe projektowanie elektryczne) wielu użytkowników w tym samym czasie i w tym samym projekcie. Przy projektach do 100 schematów wystarczy instalacja MS SQL Server 2008 R2 Express Edition (minimum) i zwykły komputer, na którym będzie zainstalowane repozytorium z współdzielonymi projektami i który będzie serwerem plików dla użytkowników. Przy dużych projektach zalecamy użycie wersji Standard Edition oraz dobrego serwera plików.

Moduł Variants & Options (dostępny w konfiguracji Scale)

Ten moduł pozwala na zarządzanie wariantami projektu. Umożliwia projektowanie elektryczne różnych wariantów sieci połączeń prowadzonych pomiędzy symbolami w projekcie. Moduł jest szczególnie przydatny dla projektantów różnych opcji tej samej maszyny, których wersje różnią się pod względem schematyki.

Moduł 3D Panel

Moduł umożliwia projektowanie elektryczne szaf w 3D, oferując realistyczne widoki aparatury i jej mocowania, wizualizację wolnych przestrzeni oraz zarządzanie kolizjami.

Moduł Harness Engineering

Jest to przyjazne i intuicyjne narzędzie do projektowania wiązek elektrycznych 2D na podstawie schematów ideowych.

Moduł Jigboard (dostępny z modułem Harness Engineering)

Projektujesz wiązki? To jest moduł dla Ciebie. Moduł oferuje projektowanie wiązek elektrycznych na płycie montażowej w skali 1:1.

Moduł 2D Panel (dostępny w konfiguracji Grow)

Moduł umożliwia projektowanie płyt montażowych szaf elektrycznych szaf w 2D. Na podstawie aparatury użytej na schematach ideowych, pozwala za zagospodarowanie wybranej płyty. Moduł oferuje projektowanie wiązek elektrycznych na płycie montażowej w skali 1:1.