This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Co jest konieczne do pobierania kodów katalogowych wraz z symbolami z WEB Catalogue?

Warunek pierwszy to zainstalowanie V8R1 build 17.

Drugi warunek to aktualna opieka serwisowa i usługa WEB Catalog Access.

Niezbędna zawartość foldera Symbole (ważne dla osób konwertujących symbole z wersji wcześniejszej):

biblioteka Types.ses lub dowolna utworzona z niej poleceniem SetTypeDb
folder Mirrors w bibliotece Types.ses przechowujący symbole styków do wizualizacji ich wykorzystania
biblioteka standardowa Norma EN61346-2.ses
biblioteka Template.ses

+

SEE Electrical

Warunek pierwszy to zainstalowanie V8R1 build 17.

Drugi warunek to aktualna opieka serwisowa i usługa WEB Catalog Access.

Niezbędna zawartość foldera Symbole (ważne dla osób konwertujących symbole z wersji wcześniejszej):

biblioteka Types.ses lub dowolna utworzona z niej poleceniem SetTypeDb
folder Mirrors w bibliotece Types.ses przechowujący symbole styków do wizualizacji ich wykorzystania
biblioteka standardowa Norma EN61346-2.ses
biblioteka Template.ses