This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Co zrobić w przypadku komunikatu "Typ bazy technicznej niekompatybilny"?

Klucz został nieprawidłowo zaprogramowany. Proszę odesłać plik programowania do IGE+XAO w Krakowie. Zostanie wygenerowany nowy kod i plik z kodem zostanie odesłany.

Aby wersja EXPERT V4 działała, otrzymany plik o rozszerzeniu *.key musi obowiązkowo zawierać wiersz =BASE_SEE,,,7,18 4.0,1 POLOGNE,1 INDUSTRIE,0 Expert,.

+

SEE Electrical Expert

Klucz został nieprawidłowo zaprogramowany. Proszę odesłać plik programowania do IGE+XAO w Krakowie. Zostanie wygenerowany nowy kod i plik z kodem zostanie odesłany.

Aby wersja EXPERT V4 działała, otrzymany plik o rozszerzeniu *.key musi obowiązkowo zawierać wiersz =BASE_SEE,,,7,18 4.0,1 POLOGNE,1 INDUSTRIE,0 Expert,.