This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Moduł Wykorzystanie zestyków nie działa poprawnie - adresacja krosowa nie jest wyświetlana.

Domyślnie moduł jest skonfigurowany w taki sposób, aby nie wyświetlał adresacji krosowej, jedynie informacje dotyczące liczby, rodzaju zestyków oraz numerów końcówek dla poszczególnych cewek.

Plik konfiguracyjny Ref2Drw.xml znajduje się w lokalizacji C:\Users\Public\Documents\IGE+XAO\SEE Electrical\V8R1\Szablony.

Spis poleceń konfiguracyjnych

UseModuleType
0 - przekopiowuje symbol cewki oraz zestyki na schematy Wykorzystania zestyków bez wyświetlania adresacji krosowej uwzględniając symbole zdefiniowane w Referencjach dla modułu Wykorzystanie zestyków.
1 - przekopiowuje symbol cewki oraz zestyki na schematy Wykorzystania zestyków z wyświetlaniem adresacji krosowej uwzględniając symbole zdefiniowane dla Schematów zasadniczych.
RefTemplate
Nazwa domyślnego arkusza formatowego.
RefDrwName
Nazwa modułu wyświetlana w strukturze projektu.
LayerDiagram
Numer warstwy na którą przeniesione zostaną symbole adresacji krosowej schematów zasadniczych po wykonaniu polecenia RefToDrw (działa wyłącznie dla modułu 1).
AutoHideLayer
0 - warstwa określona w LayerDiagram zostanie ukryta.
1 - warstwa określona w LayerDiagram nie zostanie ukryta.
Aktualny plik konfiguracyjny umożliwiający wyświetlanie adresacji krosowej oraz nawigację znajduje się poniżej:
Ref2Drw.xml

+

SEE Electrical

Domyślnie moduł jest skonfigurowany w taki sposób, aby nie wyświetlał adresacji krosowej, jedynie informacje dotyczące liczby, rodzaju zestyków oraz numerów końcówek dla poszczególnych cewek.

Plik konfiguracyjny Ref2Drw.xml znajduje się w lokalizacji C:\Users\Public\Documents\IGE+XAO\SEE Electrical\V8R1\Szablony.

Spis poleceń konfiguracyjnych

UseModuleType
0 - przekopiowuje symbol cewki oraz zestyki na schematy Wykorzystania zestyków bez wyświetlania adresacji krosowej uwzględniając symbole zdefiniowane w Referencjach dla modułu Wykorzystanie zestyków.
1 - przekopiowuje symbol cewki oraz zestyki na schematy Wykorzystania zestyków z wyświetlaniem adresacji krosowej uwzględniając symbole zdefiniowane dla Schematów zasadniczych.
RefTemplate
Nazwa domyślnego arkusza formatowego.
RefDrwName
Nazwa modułu wyświetlana w strukturze projektu.
LayerDiagram
Numer warstwy na którą przeniesione zostaną symbole adresacji krosowej schematów zasadniczych po wykonaniu polecenia RefToDrw (działa wyłącznie dla modułu 1).
AutoHideLayer
0 - warstwa określona w LayerDiagram zostanie ukryta.
1 - warstwa określona w LayerDiagram nie zostanie ukryta.
Aktualny plik konfiguracyjny umożliwiający wyświetlanie adresacji krosowej oraz nawigację znajduje się poniżej:
Ref2Drw.xml