This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Ulepszenia SEE Electrical V8R2

Powitanie › Ulepszenia SEE Electrical V8R2

Sprytniej. Lepiej. Szybciej. Pewniej.

Odkryj podstawowe ulepszenia zawarte w wersji SEE Electrical V8R2.

 

> Pobierz listę ulepszeń pomiędzy buildem 15, a buildem 17

> Pobierz listę ulepszeń pomiędzy buildem 10, a buildem 15

> Pobierz listę ulepszeń wprowadzonych w SEE Electrical V8R2

 

 • Malarz formatów dla tekstu (od poziomu Basic)

„Malarz formatów” pozwala przenosić atrybuty tekstowe z tekstu zaznaczonego na docelowy.

 

 

 • Możliwość używania tych samych numerów połączeń w podfolderach projektu (od poziomuStandard)

 

Użytkownik może zdecydować o możliwości duplikowania numerów połączeń na różnych poziomach struktury projektu. Nowy parametr, „Resetuj numerację żył dla każdego schematu folderu”, został dodany do Ustawień Schematów zasadniczych.

 

 • Porównanie 2 projektów (od poziomu Advanced)

W celu śledzenia zmian wykonanych w danym projekcie, użytkownik może porównywać dwa projekty: starszy i nowszy. Różnice są dostępne na liście oraz zaznaczane graficznie. Różnice można także komentować w pliku Microsoft Word.

workforce V8R2

 

 • Adresy krosowe pomiędzy symbolami (od poziomu Basic)

Użytkownik może dodawać atrybut adresacji krosowej symbolom zwykłym, symbolom PLC oraz symbolom czarnych skrzynek.

 

 • Wymiana danych pomiędzy symbolami PLC oraz WE/WY (od poziomu Standard)

Jeśli symbol PLC lub symbol WE/WY jest już wstawiony na schemat, to komentarze są aktualizowne pomiędzy nimi.

 

 • Ulepszenie wstawiania wielokrotnego symboli w linii lub prostokącie: ukrywanie tekstu (od poziomu Basic)

Symbole mogą być wstawiane w istniejące połączenia wierszem lub w zaznaczonym obszarze. Obecnie możliwe jest ukrywanie oznaczeń listew, a pozostawianie widoczności zacisków.

 

 

 • Podświetlanie obiektów elektrycznych (od poziomu Basic)

Polecenie „DRWInfo” zawiera opcję „Zaznacz obiekty elektryczne”. Pozwala ono podświetlić symbole i połączenia, umożliwiając interpretację projektów otrzymanych od dostawcy. Obiekty graficzne nie będą zaznaczone.

 

 • Wstawianie bloków z różnymi wariantami oznaczeń oraz doborem kodów katalogowych na bieżąco (od poziomu Advanced)

 

Polecenie ‘BlockConfigurator’ i ‘DrawingConfigurator’ pozwala obecnie przypisywać różne właściwości symbolom zawartym we wstawianym bloku lub rysunku. Pozwala to na określanie na bieżąco oznaczeń symboli oraz dobór kodów katalogowych.

 • Wszystkie urządzenia zawierają nową listę „Lista symboli” setting (od poziomu Basic)

Obecnie możliwe jest przełączenie każdego symbolu tak, aby nie pojawiał się na zestawieniach materiałowych, a był wyświetlany na listach połączeń. Unika się w ten sposób potrzeby grupowania symboli, w celu ich wyłączenia z przetwarzania. Dotyczy to także symboli z zestykami, symboli PLC, czarnych skrzynek, listew i złączy.

 

 • Bezpieczeństwo pracy w sieci dzięki Auto Check In (od poziomu Basic)

Jeśli projekty przechowywane są w sieci lokalnej, zalecaną metodą jest używanie Safe mode, dzięki czemu unika się problemów wynikających z przerw w sieci. Nowa funkcja pozwala teraz na automatyczne sprawdzanie i zwolnienie projektów, co przyspiesza i upraszcza proces.

 

 

 • Dokument PDF jako tło rysunku (od poziomu Basic)

 

Użytkownik może importować z pliku PDF cały rysunek lub jego część i używać go jako podkład (tło) na dowolnym rysunku SEE Electrical.

 

 • Przycinanie i zarządzanie warstwami oraz tekstami podczas importu plików DWG/DXF (od poziomu Basic)

Do dyspozycji użytkownika SEE Electrical oddajemy nową aplikację przeznaczoną do zarządzania importem elementów zawartych w pliku DWG/DWG. Użytkownik może zarządzać warstwami, tekstami oraz przycinać importowany rysunek.

 

 • Ulepszenia przetwarzania tekstów oraz obsługa języka hebrajskiego i arabskiego przy eksporcie do pliku PDF (moduł PDF)

Moduł PDF w SEE Electrical został wyposażony w parametryzację eksportu tekstów, aby użytkownik mógł zarządzać atrybutami tekstowymi czcionek True Type,dzięki parametryzacji „Standard Windows Text’. Ulepszenie ma na celu uzyskanie zgodności pomiędzy rysunkiem w SEE, a rysunkiem uzyskanym po eksporcie do pliku PDF. Parametryzacja jest zgodna ze standardowymi aplikacjami Windows. Parametryzacja umożliwia także obsługę języka hebrajskiego i arabskiego, włącznie z wyświetlaniem tekstu od prawej do lewej.

 

 

 • Nowe opcje wyszukiwania w bazie danych tłumaczeń (moduł Translation)

Dotychczas, jeśli użytkownik posiadał licencję modułu „Translation”, słowa mogły być wyszukiwane w bazie danych translatora. Obecnie ta opcja jest dostępna także dla przeszukiwania rysunków zawartych w projekcie, włącznie z zawartością atrybutów symboli.

 

 • Kontrola i zmiana kierunku łączenia (od poziomu Advanced)

 

Zdefiniowanie kierunku łączenia pomiędzy końcówkami symboli, to podstawa poprawnego projektu elektrycznego. Podczas rysowania połączeń, kierunek jest określany poprzez wskazanie końcówki symbolu źródłowego i końcówki symbolu docelowego. Jednakże funckja ta nie była wystarczająca, ponieważ po dokonaniu zmian na rysunku, kierunek nie był jednoznaczny. Nowe polecenie „WireFlow” umożliwia wizualizację oraz szybkie modyfikacje kierunku połączenia, co poprawia jakość rysunku i kontrolę nad połączeniami kierunkowymi.

wire flow

 

 • Zapisywanie parametrów generacji projektów (moduł Autogen)

Obecnie użytkownik może eksportować lub importować parametry generacji projektu. Użytkownik może dysponować wieloma konfiguracjami generatora w plikach Excel.

 

 • Synchronizacja środowisk projektowych (moduł Environment Synchronizer)

W firmach z kilkoma użytkownikami SEE Electrical pojawia się sytuacja, gdy dane są przechowywane zarówno na serwerze, jak i na lokalnym dysku twardym. Biblioteka symboli, katalog aparatury oraz szablony są edytowane przez wielu użytkowników. Obecnie możliwa jest synchronizacja środowisk projektowych. Różnice wykryte w bibliotece symboli, katalogach aparatury oraz szablonach mogą być analizowane przez administratora środowisk, który może wybrać i połączyć środowiska, w celu uzyskania najbardziej aktualnej i poprawnej wersji.

 

 • Generacja symboli legend (od poziomu Basic)

Nowe polecenie ‘GenerateLegend’ pozwala wstawiać symbol legendy (zawierający oznaczenia symboli i ich podstawowe parametry) na rysunek (przykładowo Instalacje lub Schematy jednokreskowe). Jeśli legenda jest już wstawiona, to użycie polecenia spowoduje aktualizację legendy.

 

 • Pozycjonowanie tekstu oznaczeń widoków aparatowych wstawianych do szafy (moduł Cabinet Layout)

Obecnie można określić 3 pozycje dla tekstu oznaczeń, względem aparatu: na górze, w środku i pod aparatem.

 

 • Możliwość powiększenia szczegółów (moduł Cabinet Layout)

Jeśli części szafki muszą być ponownie pokazane gdzieś w projekcie, (np. w celu powiększenia szczegółów), polecenie „CreateDetail” umożliwia zapisanie graficznej kopii wybranych elementów do schowka. Taki plik graficzny można wkleić w dowolnym miejscu projektu i dowolnie skalować. Wstawiony plik graficzny nie wpływa na przetwarzanie.

 

 • Nowy moduł: Diagram Distribution umożliwiający automatyczną generację schematów jednokreskowych (od poziomu Standard)

Schematy jednokreskowe generowane są na podstawie planów instalacji. Schematy jednokreskowe mogą być automatycznie wygenerowane na podstawie planów instalacji, pod warunkiem prawidłowo zdefiniowanej rozdzielnicy i obwodów z odbiornikami. Wygenerowane rysunki użytkownik może edytować, dobierać inne zabezpieczenie, powiązać z rysunkiem zabudowy szaf. Rysunki są zgodne z normą IEC standard.