This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Bize
+33 (0)5 62 74 36 36

Yeni V8R2

Karşılama › Yeni V8R2

Daha akıllı, Daha İyi, Daha Hızlı, Daha Güçlü.

SEE Electrical V8R2’deki 20 yeni özellik ve geliştirmeyi keşfedin.

 

 • “Format painter” (Basic seviyeden itibaren)

“Format painter” fonksiyonu mevcut bir metindeki ayarları ( font, ölçü, renk vb..) başka bir metne hızlı bir şekilde aktarmaya yarar.

 

 • Farklı alt klasörlerde aynı tel numarası desteği (Standard seviyeden itibaren)

Artık her bir devre klasöründe aynı tel numaralarını kullanmak mümkün. Devre Şemaları Özellikler menüsüne bununla ilgili olarak yeni bir ayar seçeneği konulmuştur.

 

 • İki çalışma alanının karşılaştırması (Advanced seviye)

Çalışma alanında yapılan değişiklikleri takip edebilmek için iki çalışma alanının karşılaştırması artık mümkündür. Farklılıklar listelenir, grafiksel olarak görüntülenebilir ve Microsoft Word dosyasına aktarılmadan önce yorum yapılabilir.

 

workforce V8R2

 

 • Komponentlerin birbirini çapraz referanslaması (Basic seviyeden itibaren)

Karmaşık sistemlerdeki referanslamayı geliştirme amaçlı olarak; basit bir sayfa/hücre referans özniteliği eklemesiyle Komponent, PLC veya Smart box sembolleri artık birbirlerini çapraz referanslayabilmektedirler.

 

 • Ana PLC ve sinyaller arasındaki veri değiştokuşu geliştirildi (Standard seviyeden itibaren)

Eğer Ana PLC veya sinyaller mevcutsa ve buna yeni bir sinyal veya Ana PLC bağlantısı eklenmesi durumunda yeni ayar sayesinde Ana PLC ,sinyal veya yeni eklenmiş olanlar üzerinde metin güncelleme olanağı sağlar.

 

 • Çizgi veya dörtgenle oluşturulmuş çok konumlu semboller için iyileştirme yapılmıştır : metin gizleme (Basic seviyeden itibaren)

Klemensler/Konektörler/Komponentler halihazırda mevcut teller üzerine bir hat veya dörtgen boyunca eklenebilmektedir. Bunu yaparken sembol içinde tanımlanmış her bir klemens/konektör için klemens bloğu/klemens adı ve görünür tüm metinler gerekliydi. Artık bu geliştirmeyle tüm ürün adları gizlenebilir ya da yalnızca ikinci sembol üzerinde gizlenebilir.

 

 • Elektriksel objelerin öne çıkarılması (Basic seviyeden itibaren)

 

“DRWInfo”komutu içindeki yeni “Mark electrical object” opsiyonu semboller veya teller gibi çizimde öne çıkarılması istenen “akıllı”nesnelere izin verir. Bu ,özellikle dışarıdan alınan DWG/DXF çizimleri ve SEE Electrical çizimlerinin bir arada karışık kullanıldığı projelerde akıllı olmayan (Elektriksel bilgi içermeyen) nesnelerin kolayca ayırdedilmesini ve oluşturulan dokümantasyonun her zaman tam doğru olmasını garanti eder.

 

 • Makro ve Sayfa değişkenleri alternatif ekipman set tanımlarına olanak sağlıyor (Advanced seviye)

‘BlockConfigurator’ ve ‘DrawingConfigurator’ komutlarıyla artık farklı ekipman setlerini makro/grup veya sayfa içinde bulunan sembollere atamak mümkün olmaktadır. Kullanıcı için tek tuşla herhangi bir makro/grup veya sayfa, yük ihtiyaçları veya tercih edilen tedarikçi temelli çok sayıda tanımlı ekipman setlerine ulaşım mümkündür.

 

 • Tüm cihazlar artık yeni bir “Listedeki Komponent” ayarını içermektedir. (Basic seviyeden itibaren)

Artık, her bileşeni, parça / yedek listelerde görünmemek veya yalnızca bağlantı listelerinde bir hedef olarak görünecek şekilde değiştirmek mümkündür. Bu, bu özelliğin etkinleştirilebilmesi için özel sembol gruplarının kullanılmasını önler ve projelerde semboller üzerinde gerektiğinde ayarın değiştirilmesini sağlar. Yardımcı kontaklara sahip bileşenler, PLC, Akıllı kutular, terminaller ve konektörler de bu ayarı kullanabilir.

 

 • Otomatik Kontrol Girişiyle güvenli ve hızlı şebeke çalışması (Basic seviyeden itibaren)

Yerel ağlardaki projelerle çalışırken, performansı artırmak ve ağ bağlantısındaki kesintilerin neden olduğu sorunları önlemek için güvenli modun etkinleştirilmesi her zaman önerilir. Bu yeni özellik, artık kapatıldığında projelerin otomatik olarak kontrol edilmesini ve bırakılmasını sağlar, böylece süreci daha basit ve daha çabuk kullanabilir hale getirir.

 

 • PDF belgelerinin SEE Electrical çiziminde arka plan olarak gösterimi (Basic seviyeden itibaren)

Artık bir PDF belgesindeki bir sayfanın tamamını veya bir bölümünü herhangi bir SEE Electrical sayfasına doğrudan aktarmak mümkündür.

 

 • İçe aktarma işlemi sırasında DWG / DXF dosyalarındaki katmanların ve metinlerin kırpılması ve yönetilmesi (Basic seviyeden itibaren)

DWG / DWG formatındaki bir çizimden yalnızca ilgili öğelerin içe aktarılmasına, orijinalin katmanlarının, metninin kırpılmasını ve yönetilmesine olanak vermek için yeni bir uygulama eklendi.

 

 • Geliştirilmiş metin ve İbranice / Arapça PDF çıktısı şimdi desteklenmektedir (Basic seviyeden itibaren)

PDF dosyalarındaki metnin işlenmesini iyileştirmek için, SEE Electrical’ın ve dışa aktarılan PDF dosyalarındaki metnin aynı görünmesini sağlama, SEE Electrical artık True Type Font’larla birlikte kullanıldığında ‘Standart Windows metni’ni etkinleştiren bir ayar içeriyor ve genişlik ve aralık ayarlarını devre dışı bırakıyor ve metni standart Windows uygulamalarında olduğu gibi sabit bir biçimde görüntüler. Bu ayar, SEE Elektrik çizimlerinde İbranice ve Arapça metnin sağdan sola doğru görüntülenmesini de sağlıyor

 

 • Çeviri veritabanı arama seçenekleri genişletildi ( “Translate” modülü)

“Translate” modülü lisansta yer alıyorsa, çeviri veritabanında kelimeler aranabilir. Artık bu seçenek, çalışma alanı, sayfa ve bileşen açıklamaları için de kullanılabilir.

 

 • Tel akış yönünü kontrol edin ve değiştirin (Advanced seviye)

Kablo ve kablo listeleri kullanılıyorsa, devre diyagramında kaynak ve hedefin doğru tanımlanması çok önemlidir. Tel çizilirken, kaynak ve hedef başlangıç ve bitiş noktaları tarafından tanımlanır. Ancak bu bazen doğru değildir. Yeni “WireFlow” komutu kablolama yönünün hızlı bir şekilde görselleştirilmesini ve daha hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

wire flow

 

 • Auto Generator: ayarları kaydetme (“Auto Generator” modülü)

Şimdi otomatik şema oluşturma işlemi için tanımlanan ayarları dışa aktarmak veya içe aktarmak mümkündür. Bu, Excel oluşturucu sayfalarının çoklu yapılandırmalarının gerekli değişiklikleri hatırlamak zorunda kalmadan kaydedilmesini ve hızla seçilmesini sağlar.

 

 • Simge ve tip (malzeme) veritabanlarının birleştirilmesi mümkündür (“Environment Manager” Modülü)

Birkaç SEE Electrical kullanıcısına sahip şirketlerde, verilerin hem sunucu hem de yerel sabit diskte saklandığı ve bazen bir sembol kütüphanesinin veya tür veritabanının farklı yerlerde düzenlendiği durumlar ortaya çıkar. Artık “Environment Manager” modülü ile verilerin birleştirilmesi mümkündür. Simge kütüphaneleri, tür veritabanları ve sayfa şablonlarındaki farklılıklar, her konumdan en son değişikliklerin ortak dosyalar ve klasörler halinde birleştirilmesini sağlamak için kaynakları seçip birleştirebilen yönetici tarafından analiz edilebilir.

 

 • Simge göstergelerinin oluşturulması (Basic seviyeden itibaren)

Yeni ‘GenerateLegend’ komutu, açık ve bilgilendirici sembol göstergelerinin bir çizime otomatik olarak eklenmesini sağlar (örneğin ; tesisatlar veya tek hat şemaları). Bir çizimde bir gösterge tablosu zaten mevcutsa, komut tekrar çalıştırıldığında güncellenecektir.

 

 • Pano malzeme isimleri için metin konumu tanımlanabilir (“Cabinet Layout” modülünde)

Otomatik olarak oluşturulmuş dikdörtgenlerin malzeme adları için metnin görüntüleneceği y yönünde 3 konum tanımlamak mümkündür: dikdörtgenin üstünde (V8R1’de olduğu gibi), orta ve aşağıda.

 

 • Ayrıntı klipsi oluşturmak mümkün (“Cabinet Layout” modülünde)

Örneğin ayrıntıların büyütülmesi gerektiği için bir panonun parçalarının bir çizimde tekrar gösterilmesi gerekiyorsa, , “CreateDetail” komutu, seçilen öğelerin ‘akıllı olmayan’ bir makrosunu gerektiğinde başka bir yere yapıştırabilme ve ölçeklendirebilme için hafızaya (Clipboard) kopyalar. Seçilen öğelerle çalışma alanı bağlantıları, yerleştirilen klipsten etkilenmez.

 

 • Standart seviye yeni “Installation” modülü, otomatik tek hat şemaları üretilmesini sağlar

Tesisat planları veya manuel tanımları temel alan tek hat şemaları tek bir tıklama ile oluşturulabilir. Üretilen tek hat şemaları , oluşturma sırasında RCB’ler ve alternatif devre makroları ile geliştirilebilir ve daha sonra düzenlenebilir . Tek hat şemaları IEC standardına göre oluşturulur. (şu anda IEEE için mevcut değildir).