SEE Compodata

SEE Compodata'yı: e-kataloglarınızı (elektronik kataloglar) da üreten yenilikçi bir ürün yapılandırıcısı.

Karşılama › SEE Compodata

SEE Compodata: akıllı e-Katalog paketi

e-Katalogunuzu stratejik bir avantaja dönüştürün.

COMPODATA kolayca ve hızlı bir şekilde kompleks ve/veya konfigüre edilebilir ürünlerden oluşan çok kanallı (İnternet, bağımsız bilgisayar, Kağıt) elektronik kataloglar üretmeye yönelik yenilikçi bir e-Katalog Yazılım Paketi sunan bir yazılım paketidir.  Bu kataloglar devrim niteliğinde bir seçim kılavuzu içerir.

MULTIMEDIS

COMPODATA Yazılım Paketi, ürün ve çözümler e-Katalogunuzu şirketiniz için stratejik bir geliştirme hızlandırıcısı haline gelen bir akılla sunabilmenizi sağlar.

50 adam-yıllık Ar&Ge teknolojimizi kullanmak size e-İşi farklı bir açıdan kavrama ve böylece olası müşterilerinizi devamlı müşterilere dönüştürebilme yetisi sağlar.

SEE Compodata

Vaadimiz

♦ Satış ekiplerimizin satış tekliflerine verimli şekilde destek sağlayarak kote edilebilir ve şaşırtıcı Yatırım Getirisi elde edin.

♦ Konfigürasyon ve boyutlandırma ön geçerlileme kısıtlarını e-Kataloga entegre ederek Ar&Ge ekiplerinizin yükünü alın.

PRUDHOMME

♦ Müşterilerinizin ve olası müşterilerinizin çözümlerini doğrudan belirtebilme imkanı verin ve onlara yüksek katma değerli hizmet sağlayın.

♦ Hem müşterilerinizin sayısını hem de müşteri başına gelirleri arttırarak cironuzu iyileştirin.

SALMSON

Uygulama hızlıdır ve yazılım geliştirmeye veya beceriye ihtiyaç duymaz.

Taahhüdümüz: sizi bir adım ileride tutmak!

Ürünler

Genel İlkeler:

CompoData paketi, kaynağını güçlü konfigüratörlerin geliştirilirken özellikle uygulanması ve bakımı yapılması kolay halde kalmasını sağlayan yeni bir yaklaşımdan alır.

CompoData bir konfigüratör üreticisidir

Gerçekten de, CompoData farklı formlardaki komplikeliğin, herhangi bir programlama yapılmadan, basit parametrelendirme ile yönetilebilmesini sağlar:

 • montaj veya imalat komplikeliği: pazardaki çoğu konfigüratörün olağan hedefi (özellikle ERP konfigüratörleri);
 • sayısal komplikelik: örneğin, kullanılmış araba veritabanları: önerilen 50,000’in arasından tek bir tanenin nasıl seçileceği;
 • kombinasyon komplikeliği: potansiyel olarak (seçenek ve varyant kombinasyonlarından kaynaklanan) milyarlarca ayrı bireyin, bir yandan kullanıcıya tüm uyumluluk kısıtları ile ilgili temin ederken diğer yandan onu bunlardan kaynaklanan herhangi bir çıkmazdan korurken, nasıl yönetileceği.
 • fonksiyonel ve boyutsal komplikelik: bir santrifüj pompası, br vibrasyon sönümleyici, bir dinamik conta veya diğer alanlarda bir kredi veya bir sigortanın nasıl seçileceği.

… ile birlikte oluşabilecek diğer tüm komplikelikler.

Öte yandan, CompoData ile, ürün verilerinin çoğu, uygun araçlarla (örneğin, elektronik çizelgeler) dıştan yönetilir: parametrelendirme bunların doğrudan eşleştirilmesini mümkün kılar.

CompoData genel olarak aşağıdakilere dayalıdır:

 • bir katalog veritabanı üreticisi,
 • Üretilen katalogun hem bağımsız bilgisayar hem de İnternet üzerinde çalıştırılabilmesini sağlayan iki katalog/konfigüratör motoru (Catalog Explorer).

Bu yazılımlar çözülecek probleme ve beklenen çözüme bağlı olarak modülerdir.

Yeni bir konfigürasyon yaklaşımı

Çoğu konfigüratör, konfigürasyon kısıtlarını seçim senaryosu halinde yönetir. (EĞER… O ZAMAN… BAŞKA… tipi).

CompoData ile, konfigürasyon kısıtları ürün tanımının parçasıdır: böylece, seçim senaryosu, bir seçim kriterleri listesinin oluşturduğu basit bir “comb”a indirgenebilir.  Bu yaklaşım, birden fazla avantajı beraberinde getirir:

 • konfigürasyon kısıtlarını herhangi bir seçim senaryosundan bağımsız olarak entegre eden parametrelendirme kolaylığı
 • Her senaryo basitçe bir kriterler listesi ile tanımlandığından, aynı sonuca giden farklı seçim senaryolarını kolayca tanımlayabilme.

Örneğin, müşterimiz Salmson ile (önde gelen santrifüj pompası üreticisi):

 • (bir çalışma noktası (basınç/akış) şartnamesine dayalı bir fonksiyonel senaryo,
 • (Parça numarasına dayalı) bir doğrudan senaryo,
 • bir değiştirme senaryosu (eski bir pompanın dengi yeni bir pompa ile değiştirilmesi)

Demonstrasyonlar

Gerçek boyutlu demonstrasyonlara e-Kataloglarını ücretsiz erişim şeklinde sunan müşterilerimizden bazılarının internet sitesinden erişilebilir (bkz. “Referanslar” başlığımız).

Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz var mıdır?