This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op!
+31 (0)45 561 16 36

Railway

Welkom › Industrieën › Railway

De primaire focus in de wereld van het openbaar vervoer ligt op veiligheid en beveiliging. Nochtans zijn er nog andere factoren waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals het verminderen van de energie- en milieueffecten van treinen en het tempo van spoorweginnovatie in vergelijking met andere vervoerssectoren.

Uitdagingen van ontwerpingenieurs

• “Slimme” treinen,

• Betrouwbaarheid van apparatuur,

• Veiligheid,

• Eco-efficiëntie,

• Meer comfort en verbeterde dienstverlening, …

Onze concurrentievoordelen

• Een krachtige PLM-oplossing (Product Lifecycle Management),

• Specifieke elektrotechnische functionaliteiten, toegespitst op de spoorwegindustrie,

• Een hoog niveau van integratiemogelijkheden,

• Traceerbaarheid, …

6 domaines - System
Systeem Ontwerp
6 domaines - Electrical design
Elektrotechnisch ontwerpen
6 domaines - Data
Databeheer en Projectmanagement
6 domaines - Communication
Integraties
6 domaines - Simulation
Simulatie Diagnose en Optimalisatie
6 domaines - Electrical manufacturing
Elektrotechnische Productie

Oplossingen bedoeld voor het maken en beheren van algemene systeem-ontwerpen m.b.t. P&ID's, bekabelingsplannen, overzichtsschema's, enz.


system design railway

Krachtige elektrotech-nische engineerings-systemen met uitgebreide functionaliteiten en datageneratie.Beheer van zowel elektrotechnische projecten (PDM), alsook databeheer en bij-behorende viewers voor visualisatie.


data content management railway

Integreer SEE Electrical met uw eigen ERP, PDM, en/of mechanische CAD-applicaties .


communication railway

Software voor het simuleren, diagnosticeren en optimaliseren van geautomatiseerde processen.


simulation dimensioning diagnostic railway

Softwareoplossingen voor de bedradingen in bij-voorbeeld de bordenbouw of voor de productie van kabelbomen.


electrical manufacturing railway