This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op!
+31 (0)45 561 16 36

V8R2 SP11

Release notes

Welkom  ›  Release notes  ›  V8R2 SP11

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R2 SP11


New features

Mogelijkheid om SEE Web Catalogus internet adres zelf in te stellen

standard

Binnen deType database instellingen is het nu mogelijk om aangepaste adressen te definiëren voor de SEE Web Catalogus service. Deze wijziging is ingevoerd vanwege toekomstige plannen om de hoofdserver te wijzigen en het HTTPS-protocol in te voeren, wat de betrouwbaarheid, prestaties en veiligheid van de verbinding zal verhogen.

Uitsluiten van aardlek beveiligde groep

standard

Uitgangsdefinities hebben een nieuwe parameter Uitsluiting van de aardlek beschermingsgroep. Door deze parameter in te schakelen wordt een uitgang niet verbonden met het aardlekschakelaar-symbool dat voor een van de vorige uitgangen is gedefinieerd. Als op de uitgang het aardlekschakelaar -symbool is gedefinieerd, worden ook de volgende uitgangen niet gegroepeerd.
Het is ook mogelijk om deze parameter direct vanuit het dialoogvenster Instellingen Verdeleroverzicht in/uit te schakelen.

Nieuw tabblad aardlekschakelaarsymbool in Instellingen Verdeleroverzicht

standard

Het dialoogvenster Eigenschappen van verdeleroverzicht heeft een nieuw tabblad Aardlekschakelaar symbool dat alle instellingen en opties met betrekking tot dit soort symbolen combineert. Daarnaast zijn er nieuwe functies toegevoegd, zoals aardlekschakelaar symbolen invoegen, elke N-uitvoersymbolen en Auto rangschikken van uitgangen die zijn uitgesloten van de aardlekschakelaar beschermingsgroep.

Automatische rangschikking van groepen

standard

De nieuwe optie Auto rangschikken uitgangen die zijn uitgesloten van de aardlekschakelaar-beschermingsgroep is toegevoegd aan het tabblad Aardlekschakelaar symbool van verdeleroverzichten-eigenschappen. Als deze optie is ingeschakeld, worden bij het eerste openen van het dialoogvenster Verdeleroverzichten alle uitgangen die gebruik maken van Uitgangsdefinities met de optie Uitsluiten van aardlekschakelaar beschermingsgroep ingeschakeld, naar de top van de lijst verplaatst in volgorde: Verdelers, stopcontacten, lampen, andere. Daarna, elke keer als Verdeleroverzicht Definitie wordt geopend, blijft de volgorde hetzelfde totdat de knop Laad Standaarden wordt gebruikt.

Voeg een aardlekschakelaar toe na een ingesteld aantal uitgangen

standard

De Eigenschappen van verdeleroverzichten bieden nu een nieuwe optie aan: Voeg een aardlekschakelaar symbool toe na een ingesteld aantal uitgangen. Als de regels bijvoorbeeld voorschrijven dat er maximaal 4 groepen achter een aardlekschakelaar mogen worden aangesloten zal tijdens het genereren van de verdeleroverzichten automatisch hieraan voldaan worden. Alle uitgangen die een uitgangsdefinitie gebruiken met de optie Uitsluiten van Aardekschakelaar beschermingsgroep ingeschakeld, worden genegeerd bij de berekening van de positie van de RCD-symbolen.

Bug fixed

  • Kwestie waarbij de arcering niet kon worden verwijderd na het de-groeperen van objecten werd geëlimineerd.
  • Er werd een probleem geëlimineerd waarbij de Intelligente PDF-module geen PDF-bestanden kon genereren als het project een bepaald aantal objecten bevatte.
  • Door software van derden die het klembord voortdurend scant, was het soms onmogelijk om een symbool uit de symbolenbibliotheek te selecteren of reeds ingevoegde objecten te kopiëren. Nu bestaat het probleem niet meer.
  • In sommige gevallen zorgde een beschadigd project in de $Projects structuur ervoor dat SEE Electrical niet meer volledig startte. Dit is opgelost.