This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op!
+31 (0)45 561 16 36

V8R4 SP5

Release notes

Welkom  ›  Release notes  ›  V8R4 SP5

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R4 SP5


New features

Beheer draad afwerking

basic

Om de automatisering van het fabricageproces te verbeteren werden er extra mogelijkheden toegevoegd om de gewenste eindafwerking zoals toekenning van materialen als adereind hulzen of kabelschoenen mogelijk te maken. Het is nu mogelijk om informatie over draadafwerking vooraf te definiëren voor elk verbindings(brug)type. Attributen zoals Aansluitdoorsnede, Gereedschap, Afstriplengte en Draadafsluiting kunnen nu worden gedefinieerd binnen het Verbindingstype-Brugtype dialoogvenster, beschikbaar binnen Schema Eigenschappen. Deze fabricagegegevens kunnen ook worden opgehaald in alle draadlijsten en zijn aanwezig binnen de respectievelijke databaseweergaven en editors. Bovendien kan Brugtype nu direct worden geselecteerd op het lint tijdens het tekenen van een draad.

Stuklijst (BOM) importeren uit SE EcoStruxure Automation Expert

basic

De nieuwe opdracht > Importeer > Materiaallijst > EcoStruxure Automation Expert maakt het mogelijk een *.HCF bestand te openen. Dit bestand bevat een configuratie die met SE EcoStruxure Automation Expert werd aangemaakt. Geïmporteerde uitrusting wordt automatisch toegevoegd aan de Editor, Component zonder grafische elementen.

De uitrusting is vervolgens beschikbaar via de Selectielijst en Toon niet geplaatste onderdelen opdrachten.

FlexLM Licentiering mogelijk

basic

De FlexLM server kan nu ook toegepast worden met SEE Electrical V8R4.

Improvements

Herontwerp van de blad backup

standard

Het blad back-up systeem is volledig opnieuw ontworpen. Vanaf nu opent het uitvoeren van de opdracht Back-up laden vanuit het contextuele menu van het blad een volledig nieuw venster.

In dit nieuwe dialoogvenster wordt een lijst met maximaal negen back-ups voor het huidige blad weergegeven. Bovendien toont een nieuw raster kritieke back-upattributen, waardoor een correcte back-up efficiënter kan worden geïdentificeerd. Bij het selecteren van een back-up wordt nu ook een voorbeeld van het blad weergegeven. Ook is het mogelijk om het filter uit te schakelen op basis van pagina-ID en een back-up van een andere pagina te laden. Ten slotte is het aantal back-ups dat door het systeem per pagina wordt gemaakt, verhoogd van 3 naar 9.

Selectie van schakel-verdeelinrichtingen voor het genereren van -enkel en meerlijnige schema’s uit het NEM-bestand

basic

Het is nu mogelijk om één, meerdere of alle panelen te selecteren bij het genereren van enkelvoudige of meervoudige schema’s uit het NEM-bestand. Bovendien worden alle bladen gegenereerd in een mappenstructuur op basis van geselecteerde panelen. Als het importeren wordt uitgevoerd vanaf de opdrachtregel en in de stille modus, worden alle panelen gegenereerd.

Selectie van het type doeltekening vanuit het NEM-bestand

basic

Het is nu mogelijk om een door de gebruiker gedefinieerd tekeningtype te selecteren bij het genereren van enkelvoudige of meervoudige schema’s uit het NEM-bestand. Als er meer dan één tekeningtype op basis van schakelschema’s in het project aanwezig is, wordt een prompt weergegeven om het type te selecteren waarin het schema moet worden gegenereerd. Als het importeren wordt uitgevoerd vanaf de opdrachtregel en in de stille modus, worden de standaard schakelschema’s IEC gebruikt.

Bug fixed

Het is weer mogelijk om de licentie automatisch op te halen bij het openen van SEE Electrical.

Gebruikersbeheerdersrechten zijn niet langer nodig om de SEE elektrische instellingen te openen

Het is nu mogelijk om SEE Electrical, SEE Electrical Building+ en SEE Electrical Building Schneider Edition op dezelfde machine te laten installeren.

Het verplaatsen van een muur na het verwijderen van enkele zijden leidt niet meer tot een crash.

Bij het aanmaken van een nieuw veld in de Materiaaldatabase wordt geen fout meer weergegeven.

Het is weer mogelijk om inhoud uit twee verschillende Pdf’s in te voegen zonder SEE Electrical opnieuw te hoeven openen.

Het probleem dat gebruikers verhinderde om de software met een proxy te licentiëren, is opgelost.

Het is nu mogelijk om door de gebruiker gedefinieerde tekeningtypen te gebruiken met het CopyP-opdracht.

Als u probeert een enkel- of meerdraadsschema- te genereren zonder een item op basis van een schakelschema te hebben, wordt de software niet meer afgesloten.

Signaalreferentiesymbolen verdwijnen niet meer bij het invoegen van een symbool uit de Aspect Manager.

Het tabblad Klemmenstrook in het dialoogvenster IEC/NFPA-eigenschappen van schakelschema’s is weer beschikbaar voor gebruikers van een Launch- en Basic-licentie.

Snelkoppelingen die met de Chinese versie zijn gemaakt, kunnen nu opnieuw worden geïmporteerd.

Beschrijving 00 attributen worden niet langer overschreven door waarden van SEE Electrical 3D Panel.

Pdf’s die zijn gegenereerd met een Chinese versie met de juiste licentie, hebben geen watermerk.

Het probleem waardoor de opdracht List and Label niet goed werkte, is opgelost.

Het invoegen van een externe 3D-weergave zorgt er niet meer voor dat de software crasht.

Het probleem met het filteren van apparatuur dat er vroeger voor zorgde dat filterregels onjuist werden toegepast als er materiaalselectie werd uitgevoerd voor twee symbolen na elkaar, is nu opgelost.

Het probleem dat het verwijderen van nulwaarden in grafische lijsten verhinderde, is opgelost.