SIMAC

Welkom › SIMAC

Test uw installaties vóór de ingebruikname met SIMAC!

SIMAC is kort omschreven een machine- en processimulator.
Met behulp van deze software is het mogelijk om virtuele (productie)faciliteiten te creëren op basis van echte besturingscommando-architectuur.
Het doel is om vóór de eigenlijke ingebruikname ter plaatse, aan de hand van SIMAC de volledige werking te testen en te valideren .

 

Hoe het werkt

De eerste stap in de simulatie met Simac bestaat uit het ontwerpen / opstellen van de te simuleren apparatuur.  In SIMAC beschrijft de gebruiker alle elektrische apparaten, PLC-ingangs- en -uitgangsapparaten, waarvan de data afkomstig is uit een elektrotechnische CAD-ontwerpsoftware.
Mechanische apparatuur, bewegingen en hun snelheden, sensoren, energiebehoefte, enz. worden ook beschreven in SIMAC.

Deze mechanische, fysieke en elektrische gegevens worden weergegeven met behulp van een synoptische SIMAC. Deze weergaven stellen de gebruiker in staat om met het model te communiceren. Om het realistische aspect van de simulatie te verhogen, is SIMAC uitgebreid met een 3D-weergave. Deze 3D-applicatie wordt rechtstreeks vanuit het SIMAC-model aangestuurd.

Tijdens de simulatie heeft de gebruiker een verscheidenheid aan tools tot zijn beschikking om zijn machine te besturen via bedieningspanelen met knoppen en schakelaars, maar ook scenariogereedschappen om sequenties, valstrikken of contextanalyse-instrumenten op te nemen en opnieuw af te spelen, zodat hij gemakkelijk de gedragsafwijkingen van de commando’s kan detecteren die met de (PLC)programmeersoftware kunnen worden opgelost.

SIMAC is een hulpmiddel voor PLC-programma’s en HMI-validatie. Tijd- en kwaliteitsbesparing tijdens de inbedrijfstelling zijn zeer belangrijk. SIMAC is ook een trainingshulpmiddel: het stelt operators en onderhoudspersoneel in staat om de installatie te bedienen voordat deze in gebruik wordt genomen.