This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op!
+31 (0)45 561 16 36

Wat is nieuw in V8R2

Welkom › Wat is nieuw in V8R2

Slimmer. Beter. Sneller.

Ontdek al een aantal van onze nieuwe functies en verbeteringen beschikbaar in SEE Electrical V8R2

 

 • Opmaak Kopiëren” functie (vanaf Basic niveau)

De “Opmaak Kopiëren” functie maakt het mogelijk dat tekstinstellingen zoals lettertype, -grootte , -kleur en -uitlijning op een snelle manier gekopieerd kunnen worden van de ene tekst naar een andere tekst.

 

 • De mogelijkheid om draadnummers te dupliceren in verschillende subfolders (vanaf Standard niveau)

Het is nu mogelijk om draadnummers te dupliceren in elk schema, onderverdeeld per folder. Een nieuwe instelling is toegevoegd aan de schemamodule om dit uit te voeren.

 

 • Vergelijk 2 projecten (vanaf Advanced niveau)

Om uw wijzigingen bij te kunnen houden is er nu de mogelijkheid om 2 projecten te vergelijken. Wijzigingen worden opgesomd en kunnen bekeken worden in een Microsoft Word document. Eventueel commentaar kan daar dan aan toegevoegd worden.

workforce V8R2

 

 • Componenten kunnen naar elkaar verwijzen (vanaf Basic niveau)

Om meer duidelijkheid te krijgen in complexe systemen, componenten, PLC’s of smartboxsymbolen is het nu mogelijk om een verwijzing via blad/cel referentie toe te voegen aan uw componenten.

 

 • Data uitwisseling tussen PLC kaart en PLC in- of uitgang verbeterd (vanaf Standard niveau)

Wanneer uw PLC kaart en uw PLC in- of uitgangen al reeds bestaan en nieuwe gegevens of symbolen worden ingeladen of ingevuld, dan is er een nieuwe instelling beschikbaar waar u kunt kiezen of het systeem de gegevens van het bestaande component moet blijven behouden of dat uw gegevens geüpdate moeten worden met de nieuwe gegevens.

 • Een verbetering in het meervoudig plaatsen van symbolen door middel van het gebruik van een lijn of vierkant (vanaf Basic niveau)

Het is nu mogelijk om symbolen meervoudig te laten plaatsen door ze via een lijn of vierkant te laten plaatsen. Dit kan via een vaste waarde of via een ingestelde waarde wanneer u het cijfer “0” indrukt voor plaatsing.

Klemmen/Connectoren en Componenten welke op deze manier worden geplaatst zullen ook de vraag krijgen of u de klemmenstrooknaam op elke klem wenst of alleen op de eerste geplaatste klem. Ditzelfde geldt ook voor connectoren.

 

 

 • Het groen oplichten van elektrische objecten (vanaf Basic niveau)

De nieuwe optie: “Markeer elektrisch object” welke u vanuit de opdracht “DRWInfo” kunt selecteren, is in staat elektrische objecten als draden en symbolen groen te laten oplichten in uw schema en de “gewone” lijnen niet.

Deze optie is handig wanneer u vaak werkt met een mix van geïmporteerde Autocad© DWG/DXF bestanden in SEE Electrical. Elementen welke dan niet “intelligent” zijn vallen dan direct op.

 

 • Symbool- en bladconfiguraties maken het mogelijk verschillende sets van uitrusting te definiëren (vanaf Advanced niveau)

Middels de ‘BlockConfigurator’ en ‘TekeningConfigurator’ -opdrachten is het nu mogelijk verschillende sets van uitrusting toe te kennen binnen een symboolmacro/groep of een blad. Iedere symboolmacro of blad kan nu voorzien worden van verschillende hardware configuraties ten behoeve van de verschillende belastingsvereisten of fabrikanten. Dit maakt het mogelijk snel en eenvoudig diverse symbolen van de benodigde uitrusting te voorzien.

 • Alle componenten hebben nu een nieuwe instelling “Component in lijsten” (vanaf Basic niveau)

Het is nu mogelijk ieder component de eigenschap “niet in materiaal/stuklijst” of “uitsluitend als doel” toe te kennen. Hierdoor is het niet langer nodig om speciale symbolen te maken en is het mogelijk deze instelling eenvoudig in te schakelen voor diverse componenten. Componenten met hulp-/multicontacten, PLC, Smartbox symbolen, klemmen en connectoren kunnen gebruik maken van deze nieuwe eigenschap.

 • Automatisch inchecken bij opslaan of sluiten projecten (vanaf Basic niveau)

Als men met SEE Electrical projectbestanden op een local area network (LAN) werkt, is het AAN zetten van de Safemode altijd aanbevolen geweest. Dit om de prestaties te verbeteren en schrijffouten veroorzaakt door onderbrekingen in de netwerkverbinding te voorkomen. De nieuwe optie “Automatisch inchecken bij opslaan of sluiten projecten” maakt het nu mogelijk uw projecten eenvoudiger automatisch in te checken en vrij te geven met de Safemode optie ingeschakeld.

 

 • Geef PDF documenten weer als achtergrond in uw SEE Electrical tekening (vanaf Basic niveau)

Het is nu mogelijk een heel blad of een gedeelte hiervan uit een PDF document te importeren op een SEE Electrical blad.

 

 • De nieuwe SEE Electrical DWG Editor maakt het nu mogelijk DWG/DXF formaat tekeningen efficiënter te importeren (vanaf Basic niveau)

Deze nieuwe applicatie maakt het mogelijk alvorens het importeren van DWG/DXF formaat tekeningen deze bij te snijden en eventueel layers/teksten uit te schakelen.

 

 • PDF-export van teksten is verbeterd en Hebreeuwse/Arabische taal wordt nu ondersteund (vanaf Basic niveau)

Om de verwerking van tekst in PDF-bestanden te verbeteren en ervoor te zorgen dat de tekst in een SEE Electrical tekening en de geëxporteerde PDF-bestanden er hetzelfde uitziet bevat SEE Electrical nu een instelling om ‘Standaard Windows-tekst’ in te schakelen. Bij gebruik met True Type Fonts worden de instellingen voor breedte en spatiëring uitgeschakeld en geeft deze de tekst weer in een vaste indeling zoals gevonden in standaard Windows-applicaties. Deze instelling maakt ook de juiste weergave van rechts naar links mogelijk voor Hebreeuwse en Arabische teksten in SEE Electrical.

 

 • Vertaaldatabase: Zoekopties uitgebreid (Module “Vertaling”)

Indien u de Vertaalmodule bezit is het mogelijk woorden direct op te zoeken in de vertaaldatabase. Deze opties is nu ook beschikbaar voor project-, blad- en componentteksten.

 

 • Controleer en beïnvloed de draadaansluitrichting (vanaf Advanced niveau)

Als de draad- en bedradingslijsten gebruikt worden, is het uiterst belangrijk de dat de doelen van de draden juist in de schema’s worden gevonden. Bij het tekenen van draden, worden de aangesloten doelen bepaald door het start- en eindpunt van de getekende draad. Deze doelen worden niet altijd in de juiste volgorde gedetecteerd. De opdracht “Draad aansluitrichting” maakt het mogelijk de “aansluitrichting” van een draad te visualiseren en naar wens aan te passen.

 

 • Autogen: Opslaan instellingen (Module “Autogen”)

Het is nu mogelijk om de instellingen voor het Autogen proces te exporteren en importeren. Dit maakt het mogelijk verschillende configuraties van Excel werkbladen op te slaan en uit te wisselen.

 

 • Samenvoegen van symbool- en typedatabases mogelijk (Module “Environment Manager”)

In bedrijven met diverse SEE Electrical gebruikers komt het soms voor dat data op zowel de server als een lokale harde schijf wordt bewerkt en opgeslagen. Nu is het samenvoegen van deze data mogelijk middels de “Enviroment Manager” module. Verschillen in de symboolbibliotheken, typedatabases en tekeningsjablonenen kunnen worden geanalyseerd door een “administrator” welke data uit deze verschillende bronnen kan selecteren en samenvoegen, zodat de meest recente wijzigingen van de verschillende locaties kunnen worden gecombineerd in de gezamelijke folders.

 

 • Genereren van symboollegenda nu beschikbaar (vanaf Basic niveau)

De opdracht ‘GenerateLegend’ maakt het mogelijk informatieve symboollegenda’s automatische te genereren welke direct bij een tekening kunnen worden ingevoegd (bijvoorbeeld Elektroinstallatie of Verdeleroverzicht). Als er al een legenda aanwezig is op een tekeningen zal deze worden bijgewerkt als de opdracht opnieuwe wordt uitgevoerd.

 

 • Tekstpositie voor componentnamen in de module 2D Paneelbouw kan worden beïnvloed (module 2D Paneelbouw)

Het is nu mogelijk om 3 posities op de Y-as te bepalen waar de componentnaam voor automatisch gegenereerde rechthoeken in de module 2D Paneelbouw zal verschijnen: boven de rechthoek, in het midden of onder de gegenereerde rechthoek.

 

 • Maken van een detail uitsnijding mogelijk (module 2D Paneelbouw)

Wanneer delen van een paneel of aanzicht elders opnieuw in de tekening moeten worden getoond, wellicht voor een uitvergroting, kan de opdracht “CreateDetail” worden gebruikt voor het maken van een grafische kopie van de geselecteerde elementen. Deze kopie kan vervolgens worden geplakt waar nodig en eventueel verschaald.

 

 • Nieuwe module Elektroinstallatie maakt het mogelijk automatisch verdeleroverzichten te genereren (module Elektroinstallatie)

Verdelerschema’s gebaseerd op de plattegrond(en) of manueel gedefinieerd kunnen worden gegenereerd met een enkele klik. De gegenereerde verdeleroverzichten kunnen worden uitgebreid en/of aangepast nadat deze gegenereerd zijn.