This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Нашите експерти са тук за вас.
+33 (0)5 62 74 36 36

Авиокосмическа

Летeнето е една от най-старите мечти на човечеството.

Постигнахме толкова много в авиацията, но ако времето на пионерите е вече е зад нас, все още остават големи предизвикателства: по-чисти пътувания, щадящи околната среда, нови източници на енергия, по-малки машини, туристически пътувания до космоса.

electrical manufacturing aerospace

Космическата индустрия е изправена пред промени като

• увеличаване на броя на оборудването,

поддръжка на много конфигурации,

• повишената сложност на окабеляване,

• различни софтуерни инструменти,

• намаляване на времето за производство,

• и т. н…

Нашите силни страни

• мощен PLM пакет (управление на жизнения цикъл на продуктите),

• цялостно предложение, от дизайна до производството,

• високо ниво на интеграция,

• мащабируеми решения (от автономни до PLM).

6 domaines - System
Системен дизайн
6 domaines - Electrical design
Електрически дизайн
6 domaines - Data
Обмен на информация
6 domaines - Communication
Управление на данни и съдържание
6 domaines - Simulation
Симулация, оразмеряване и диагностика
6 domaines - Electrical manufacturing
Електрическо производство

Софтуерните пакети на IGE+XAO управляват цялостния дизайн (системни диаграми, PID и т.н.), както и подробния дизайн (планове за окабеляване, принципни диаграми и т.н.)


system design aerospace

Електрическият дизайн предлаган от IGE+XAO включва мощни функционалности, посветени на електротехниката, пълна библиотека (символи, оборудване и т. н.), както и специални инструменти за автоматизиране на електрическите задачи


electrical design aerospace

За да се интегрира безпроблемно с клиентските информационни системи, IGE+XAO предлага пълна гама от интерфейси за: механични CAD (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, др.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, и др.), ERP (SAP, и др.), бизнес приложения (програмиране на PLC, маркиране, фрезоване на панели, кабелна изработка и т. н.) както и документация, архивиране, изготвяне на предложения и др.


data content management aerospace

IGE+XAO предлага набор от софтуерни пакети за управление на електрически проекти (electrical PDM), както и shopfloor вюър за напреднали.


communication aerospace

Благодарение на своя филиал Prosyst, IGE+XAO продава пълна софтуерна гама за: - автоматизирани проучвания и генериране на свързаната документация - описание, след това моделиране на електрически, механични, хидравлични компоненти за всяка електрическа инсталация - диагностициране, анализиране и оптимизиране на автоматизираните процеси


simulation dimensioning diagnostic aerospace

Със своите различни модули софтуерния пакет SEE Electrical Harness Manufacturing покрива всички изисквания за производство на електрически кабелни снопове.


electrical manufacturing aerospace