Нашите експерти са тук за вас.
+359 2 8101 101

Автоматизация и инсталации

Секторите на промишлеността и автоматизацията са изправени пред ежедневни предизвикателства. Все по-ограничени бюджети, повишена оптимизация на разходите за жизнения цикъл на продуктите и специфичните изисквания за надеждност – това са някои от предизвикателствата, пред които е изправен този тип индустрия.

Електрическата схема също е част от това ежедневие. За да подкрепи тези дейности, IGE + XAO предлага пълна гама от софтуер за изготвяне на схеми, адаптирани към фирми от всякакъв мащаб.

CAD софтуерът на IGE + XAO Group е един от най-всеобхватните предложения на пазара, с мащабируеми, персонализирани продукти, което ви осигурява много бърз старт, който позволява да направите много бързо първата си електрическа схема с минимално обучение.

Electrical design for automation and plant

Нашият електротехнически CAD софтуер

оперативна съвместимост,

• най-добрите характеристики на пазара,

• цялостна среда (IEC, IEEE, символи,…),

• голяма клиентска база,

• функции за управление на качеството.

Нашите конкурентни предимства

• решение за организация от всякакъв мащаб,

• едно от най-всеобхватните предложения на пазара,

• комуникационни умения,

• най-добрите характеристики на пазара,

• цялостна среда (IEC, IEEE, символи,…),

• адаптивни и мащабируеми решения,

• „лесни за използване“ решения,

• голяма клиентска база,

• функции за управление на качеството.

6 domaines - System
Системен дизайн
6 domaines - Electrical design
Електрически дизайн
6 domaines - Data
Обмен на информация
6 domaines - Communication
Управление на данни и съдържание
6 domaines - Simulation
Симулация, оразмеряване и диагностика
6 domaines - Electrical manufacturing
Електрическо производство

Софтуерните пакети на IGE+XAO управляват цялостния дизайн (системни диаграми, PID и т.н.), както и подробния дизайн (планове за окабеляване, принципни диаграми и т.н.)


System design for automation and plant

Електрическият дизайн предлаган от IGE+XAO включва мощни функционалности, посветени на електротехниката, пълна библиотека (символи, оборудване и т. н.), както и специални инструменти за автоматизиране на електрическите задачи


Electrical design for automation and plant

За да се интегрира безпроблемно с клиентските информационни системи, IGE+XAO предлага пълна гама от интерфейси за: механични CAD (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, др.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, и др.), ERP (SAP, и др.), бизнес приложения (програмиране на PLC, маркиране, фрезоване на панели, кабелна изработка и т. н.) както и документация, архивиране, изготвяне на предложения и др.


Data content management for automation and plant

IGE+XAO предлага набор от софтуерни пакети за управление на електрически проекти (electrical PDM), както и shopfloor вюър за напреднали.


Communication for automation and plant

Благодарение на своя филиал Prosyst, IGE+XAO продава пълна софтуерна гама за: - автоматизирани проучвания и генериране на свързаната документация - описание, след това моделиране на електрически, механични, хидравлични компоненти за всяка електрическа инсталация - диагностициране, анализиране и оптимизиране на автоматизираните процеси


simulation dimensioning diagnostic automation plant

Със своите различни модули софтуерния пакет SEE Electrical Harness Manufacturing покрива всички изисквания за производство на електрически кабелни снопове.


Electrical manufacturing for automation and plant