Нашите експерти са тук за вас.
+359 2 8101 101

Оборудване и машини

С появата на новите технологии и развитието на човешкото поведение, машините трябва постоянно да се адаптират към своята работна среда. IGE + XAO допринася за тези производители на оборудване, като им предлага широка гама от електротехнически  CAD софтуер, един от най-всеобхватните на пазара.

Ние разработваме персонализиран софтуерен пакет, мащабируем и адаптиран, както към ограниченията на дизайнерите, така и към размера на компанията. Нашият CAD софтуер предлага бърз старт и ви позволява да създадете вашия електрически дизайн с минимално обучение.

system design equipement machinery

Нашите конкурентни предимства

• комуникационни умения,

• умения, разработени от широка клиентска база,

• силно партньорство с основните производители на електрическо оборудване,

• умения за използване на кабелни снопове,

• Автоматично генериране на планове.

6 domaines - System
Системен дизайн
6 domaines - Electrical design
Електрически дизайн
6 domaines - Data
Обмен на информация
6 domaines - Communication
Управление на данни и съдържание
6 domaines - Simulation
Симулация, оразмеряване и диагностика
6 domaines - Electrical manufacturing
Електрическо производство

Софтуерните пакети на IGE+XAO управляват цялостния дизайн (системни диаграми, PID и т.н.), както и подробния дизайн (планове за окабеляване, принципни диаграми и т.н.)


system design equipement machinery

Електрическият дизайн предлаган от IGE+XAO включва мощни функционалности, посветени на електротехниката, пълна библиотека (символи, оборудване и т. н.), както и специални инструменти за автоматизиране на електрическите задачи


electrical design equipement machinery

За да се интегрира безпроблемно с клиентските информационни системи, IGE+XAO предлага пълна гама от интерфейси за: механични CAD (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, др.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, и др.), ERP (SAP, и др.), бизнес приложения (програмиране на PLC, маркиране, фрезоване на панели, кабелна изработка и т. н.) както и документация, архивиране, изготвяне на предложения и др.


data content management equipement machinery

IGE+XAO предлага набор от софтуерни пакети за управление на електрически проекти (electrical PDM), както и shopfloor вюър за напреднали.


communication equipement machinery

Благодарение на своя филиал Prosyst, IGE+XAO продава пълна софтуерна гама за: - автоматизирани проучвания и генериране на свързаната документация - описание, след това моделиране на електрически, механични, хидравлични компоненти за всяка електрическа инсталация - диагностициране, анализиране и оптимизиране на автоматизираните процеси


simulation dimensioning diagnostic equipement machinery

Със своите различни модули софтуерния пакет SEE Electrical Harness Manufacturing покрива всички изисквания за производство на електрически кабелни снопове.


electrical manufacturing equipement & machinery