Нашите експерти са тук за вас.
+359 2 8101 101

Корабостроене

Проектите в корабостроителната индустрия често са дълги и сложни и инженерите трябва да разгърнат своята изобретателност за решаване на проблемите, които възникват.

С ограничения, като финансови (оптимизиране на разходите, условия за оперативна гаранция,…), като технически (повече „интелигентни“ кораби, капацитет за технологично развитие на кораба през целия му жизнен цикъл…), корабостроителните работници са изправени пред ежедневно предизвикателство.

За да се изготвят електрическите планове по професионален начин, IGE + XAO разработи софтуерен CAD пакет, адаптиран към военноморското строителство. Дизайнът на електрическите схематични планове може да се проведе на всеки етап от корабостроителния проект.

electrical manufacturing shipbuilding

Нашите конкурентни предимства

• цялостно предложение базирано на Visio: от функционален дизайн до генериране на планове и окабеляване,

• комуникационни способности (PLM и CAD интеграция),

• съвместен дизайн,

• множество функции (хидравлични, пневматични, електрически…),

• управление на конфигурацията (опции и варианти, версии/срокове).

6 domaines - System
Системен дизайн
6 domaines - Electrical design
Електрически дизайн
6 domaines - Data
Обмен на информация
6 domaines - Communication
Управление на данни и съдържание
6 domaines - Simulation
Симулация, оразмеряване и диагностика
6 domaines - Electrical manufacturing
Електрическо производство

Софтуерните пакети на IGE+XAO управляват цялостния дизайн (системни диаграми, PID и т.н.), както и подробния дизайн (планове за окабеляване, принципни диаграми и т.н.)


system design shipbuilding

Електрическият дизайн предлаган от IGE+XAO включва мощни функционалности, посветени на електротехниката, пълна библиотека (символи, оборудване и т. н.), както и специални инструменти за автоматизиране на електрическите задачи


electrical design shipbuilding

За да се интегрира безпроблемно с клиентските информационни системи, IGE+XAO предлага пълна гама от интерфейси за: механични CAD (Catia, SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, др.), PDM (SmartTeam, Windchill, TeamCenter, SolidWorks PDM, и др.), ERP (SAP, и др.), бизнес приложения (програмиране на PLC, маркиране, фрезоване на панели, кабелна изработка и т. н.) както и документация, архивиране, изготвяне на предложения и др.


data content management shipbuilding

IGE+XAO предлага набор от софтуерни пакети за управление на електрически проекти (electrical PDM), както и shopfloor вюър за напреднали.


communication shipbuilding

Благодарение на своя филиал Prosyst, IGE+XAO продава пълна софтуерна гама за: - автоматизирани проучвания и генериране на свързаната документация - описание, след това моделиране на електрически, механични, хидравлични компоненти за всяка електрическа инсталация - диагностициране, анализиране и оптимизиране на автоматизираните процеси


simulation dimensioning diagnostic shipbuilding

Със своите различни модули софтуерния пакет SEE Electrical Harness Manufacturing покрива всички изисквания за производство на електрически кабелни снопове.


electrical manufacturing shipbuilding