This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Czy projekt musi być za każdym razem parametryzowany?

Nie. Należy wykorzystać technologię projektów modelowych (szablonów). Każdy projekt może być naszym projektem modelowym. Polecenie Plik > Zapisz jako > Szablon projektu umożliwia zapisanie wybranego projektu w folderze Szablony. Przy zakładaniu nowego projektu będzie można wykorzystać zapisany wcześniej szablon.

+

SEE Electrical

Nie. Należy wykorzystać technologię projektów modelowych (szablonów). Każdy projekt może być naszym projektem modelowym. Polecenie Plik > Zapisz jako > Szablon projektu umożliwia zapisanie wybranego projektu w folderze Szablony. Przy zakładaniu nowego projektu będzie można wykorzystać zapisany wcześniej szablon.