This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Dlaczego po otworzeniu otrzymanego projektu zamiast symboli wyświetlane są żółtoszare prostokąty?

Przekonwertowany został projekt ze starszej wersji programu jednak podczas konwersji zabrakło środowiska. Należy poprosić o przesłanie środowiska do projektu i przekonwertować całość ponownie. Aktualna wersja oprogramowania posiada wykorzystane symbole w swojej wewnętrznej bazie danych, dlatego wyświetlane są one poprawnie bez konieczności posiadania środowiska.

+

SEE Electrical Expert

Przekonwertowany został projekt ze starszej wersji programu jednak podczas konwersji zabrakło środowiska. Należy poprosić o przesłanie środowiska do projektu i przekonwertować całość ponownie. Aktualna wersja oprogramowania posiada wykorzystane symbole w swojej wewnętrznej bazie danych, dlatego wyświetlane są one poprawnie bez konieczności posiadania środowiska.