This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Gdzie można dostosować parametry projektu?

Należy uruchomić Eksplorator schematów wybierając polecenie Plik > Otwórz schemat. Następnie należy zaznaczyć nazwę projektu. Wyświetlone zostanie okno służące do wprowadzania atrybutów np. nazwa klienta.

+

SEE Electrical Expert

Należy uruchomić Eksplorator schematów wybierając polecenie Plik > Otwórz schemat. Następnie należy zaznaczyć nazwę projektu. Wyświetlone zostanie okno służące do wprowadzania atrybutów np. nazwa klienta.