This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Jak przenieść konfigurację pisakówi grubości kresek do innego projektu?

Można to zrobić wykorzystując polecenie Import > Eksport w Eksploratorze metod. W tym celu w projekcie źródłowym, z którego kopiujemy, należy uruchomić Eksplorator metod. Następnie przechodzimy do zakładki Projekt, ikona Typ kreski i kolor. Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie metody w projekcie bieżącym i z menu kontekstowego wybieramy Eksport. Zamykamy projekt źródłowy i otwieramy projekt docelowy. Analogicznie przechodzimy do metody Typ kreski i kolor. Klikamy prawym klawiszem myszki na metodzie w projekcie bieżącym i z menu kontekstowego wybieramy Import. W otwartym oknie wybieramy plik w którym zostały zapisane parametry (zwykle nosi nazwę Graphic_Standard.SST) i zatwierdzamy. Parametry kresek zostaną zaimportowane do projektu bieżącego.

+

SEE Electrical Expert

Można to zrobić wykorzystując polecenie Import > Eksport w Eksploratorze metod. W tym celu w projekcie źródłowym, z którego kopiujemy, należy uruchomić Eksplorator metod. Następnie przechodzimy do zakładki Projekt, ikona Typ kreski i kolor. Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie metody w projekcie bieżącym i z menu kontekstowego wybieramy Eksport. Zamykamy projekt źródłowy i otwieramy projekt docelowy. Analogicznie przechodzimy do metody Typ kreski i kolor. Klikamy prawym klawiszem myszki na metodzie w projekcie bieżącym i z menu kontekstowego wybieramy Import. W otwartym oknie wybieramy plik w którym zostały zapisane parametry (zwykle nosi nazwę Graphic_Standard.SST) i zatwierdzamy. Parametry kresek zostaną zaimportowane do projektu bieżącego.