This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Jak usunąć projekt?

W Eksploratorze projektów (CTRL+O) klikamy na projekt prawym przyciskiem myszki i wybieramy z menu polecenie Usuń lub naciskamy klawisz Delete. UWAGA: W przypadku pomyłki możemy przywrócić projekt poleceniem CTRL+Z (ale tylko do momentu zamknięcia Eksploratora projektów).

+

SEE Electrical

W Eksploratorze projektów (CTRL+O) klikamy na projekt prawym przyciskiem myszki i wybieramy z menu polecenie Usuń lub naciskamy klawisz Delete. UWAGA: W przypadku pomyłki możemy przywrócić projekt poleceniem CTRL+Z (ale tylko do momentu zamknięcia Eksploratora projektów).