This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Jak utworzyć arkusz formatowy niestandardowych rozmiarów?

Klikając w prawej części Eksploratora środowisk na zakładce Formaty arkuszy. Przechodzimy do ostatniego, pustego wiersza i wprowadzamy: nazwę arkusza, rozmiar i orientację nowego arkusza formatowego.

+

SEE Electrical Expert

Klikając w prawej części Eksploratora środowisk na zakładce Formaty arkuszy. Przechodzimy do ostatniego, pustego wiersza i wprowadzamy: nazwę arkusza, rozmiar i orientację nowego arkusza formatowego.