This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Jak używać obliczeń termicznych szaf?

Znajdź polecenie programu SEE Electrical Expert "Oblicz rozproszenie cieplne szafy" w menu programu.

Polecenie znajduje się w menu kontekstowym:

Eksploratora danych elektrycznych po wskazaniu na ikonę lokalizacji,
Eksploratora schematów po wskazaniu rysunku zabudowy szafy,
Eksploratora lokalizacji w drzewku z nazwami lokalizacji.
Polecenie służy do obliczeniowej weryfikacji granicznego przyrostu temperatury wewnątrz szafy rozdzielnicy lub sterowniczej. Weryfikacja taka jest jednym ze składników świadectwa weryfikacji konstrukcji zgodnego z normą EN 61439. Norma ta składa się z siedmiu części. Przypadek weryfikacji można znaleźć w normie EN 61439-1: Postanowienia ogólne i EN 61439-2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.

Kalkulację można zastosować jeśli rozdzielnica spełnia kryteria stosowania tej procedury w zastępstwie pomiarów eksperymentalnych (podstawowe to prąd znamionowy urządzenia nie przekrocza 630A). Procedura obliczeniowa jest zawarta w standardzie IEC 60890. Dane potrzebne do procedury to sumaryczne straty mocy cieplnej urządzeń zabudowanych w szafie (szynoprzewody, przewody, odłączniki, wyłączniki, zasilacze, transformatory, cewki przekaźników itd.), wymiary i materiał szafy (do określenia zdolności do wymiany ciepła z otoczeniem), sposób umiejscowienia szafy (wolno-stojąca, przy ścianie, w szeregu), graniczne temperatury otoczenia szafy. Do uwzględnienia zapotrzebowania na ogrzewanie, wentylację lub klimatyzację podajemy również graniczne temperatury spodziewane wewnątrz szafy. Wszystkie urządzenia muszą być wymiarowane tak, aby przy przewidywanym prądzie znamionowym obwodu elektrycznego były obciążone nie więcej niż w 80%. W wyniku obliczeń otrzymujemy odpowiedź czy temperatura nie przekroczy górnej granicy (najczęściej 55 stopni Celsjusza) oraz w przypadku jej przekroczenia jaka moc klimatyzacji lub jaki przepływ wentylatora jest konieczny do utrzymania przyrostu w zadanej granicy. W przypadku niskich temperatur podawana jest niezbędna moc grzejnika.

Program SEE Electrical Expert udostępnia procedurę obliczeniową zapewniającą obliczenia dla zabudowy w pojedynczej szafie i z warunkiem prądu znamionowego mniejszego od 630A. Obliczenia nie obejmują strat mocy w przewodach. Pozostałe straty mocy są sumowane na podstawie wstawionych na schematy aparatów z kodem katalogowym i z wybranej lokalizacji. Jeśli rubryka 'Strata mocy' nie jest wypełniona to można ją uzupełnić wartością w dialogu. Straty mocy w szynach i szyno-przewodach wprowadzamy również w osobnym dialogu. Wyniki podają graniczną temperaturę powietrza we wnętrzu szafy oraz (jeśli niezbędne) zapotrzebowanie na moc klimatyzacji i przepływ wentylatora. Z obliczenia sporządzany jest automatycznie raport w formacie HTML z możliwością bezpośredniego wydruku.

+

SEE Electrical

Znajdź polecenie programu SEE Electrical Expert "Oblicz rozproszenie cieplne szafy" w menu programu.

Polecenie znajduje się w menu kontekstowym:

Eksploratora danych elektrycznych po wskazaniu na ikonę lokalizacji,
Eksploratora schematów po wskazaniu rysunku zabudowy szafy,
Eksploratora lokalizacji w drzewku z nazwami lokalizacji.
Polecenie służy do obliczeniowej weryfikacji granicznego przyrostu temperatury wewnątrz szafy rozdzielnicy lub sterowniczej. Weryfikacja taka jest jednym ze składników świadectwa weryfikacji konstrukcji zgodnego z normą EN 61439. Norma ta składa się z siedmiu części. Przypadek weryfikacji można znaleźć w normie EN 61439-1: Postanowienia ogólne i EN 61439-2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.

Kalkulację można zastosować jeśli rozdzielnica spełnia kryteria stosowania tej procedury w zastępstwie pomiarów eksperymentalnych (podstawowe to prąd znamionowy urządzenia nie przekrocza 630A). Procedura obliczeniowa jest zawarta w standardzie IEC 60890. Dane potrzebne do procedury to sumaryczne straty mocy cieplnej urządzeń zabudowanych w szafie (szynoprzewody, przewody, odłączniki, wyłączniki, zasilacze, transformatory, cewki przekaźników itd.), wymiary i materiał szafy (do określenia zdolności do wymiany ciepła z otoczeniem), sposób umiejscowienia szafy (wolno-stojąca, przy ścianie, w szeregu), graniczne temperatury otoczenia szafy. Do uwzględnienia zapotrzebowania na ogrzewanie, wentylację lub klimatyzację podajemy również graniczne temperatury spodziewane wewnątrz szafy. Wszystkie urządzenia muszą być wymiarowane tak, aby przy przewidywanym prądzie znamionowym obwodu elektrycznego były obciążone nie więcej niż w 80%. W wyniku obliczeń otrzymujemy odpowiedź czy temperatura nie przekroczy górnej granicy (najczęściej 55 stopni Celsjusza) oraz w przypadku jej przekroczenia jaka moc klimatyzacji lub jaki przepływ wentylatora jest konieczny do utrzymania przyrostu w zadanej granicy. W przypadku niskich temperatur podawana jest niezbędna moc grzejnika.

Program SEE Electrical Expert udostępnia procedurę obliczeniową zapewniającą obliczenia dla zabudowy w pojedynczej szafie i z warunkiem prądu znamionowego mniejszego od 630A. Obliczenia nie obejmują strat mocy w przewodach. Pozostałe straty mocy są sumowane na podstawie wstawionych na schematy aparatów z kodem katalogowym i z wybranej lokalizacji. Jeśli rubryka 'Strata mocy' nie jest wypełniona to można ją uzupełnić wartością w dialogu. Straty mocy w szynach i szyno-przewodach wprowadzamy również w osobnym dialogu. Wyniki podają graniczną temperaturę powietrza we wnętrzu szafy oraz (jeśli niezbędne) zapotrzebowanie na moc klimatyzacji i przepływ wentylatora. Z obliczenia sporządzany jest automatycznie raport w formacie HTML z możliwością bezpośredniego wydruku.