This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Jak włączyć obsługę monitorów o dużej rozdzielczości?

Aby zachować odpowiednią widoczność interfejsu systemu Windows, użytkownik może zdefiniować własne skalowanie DPI. Funkcja ta jest kluczowa dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z monitorów obsługujących rozdzielczości wyższe niż 1920x1080 (na przykład 4K). Interfejs oprogramowania SEE Electrical również uwzględnia współczynnik korekcyjny do wyświetlenia czcionek, ikon oraz pozostałych elementów. Jeżeli użytkownik wykorzystuje skalowanie DPI, w celu zachowania poprawnej widoczności programu należy:

pobrać patch za pomocą tego linku,
rozpakować archiwum w dowolnym miejscu,
otworzyć folder High DPI a następnie uruchomić Install.lnk (wymaga praw administratora).
Skrót uruchamia proces, który tworzy nowy wpis rejestru oraz kopiuje plik CAEManager.exe.manifest do lokalizacji instalacji najnowszej wersji SEE Electrical. Po wykonaniu tego procesu wymagany jest restart komputera. Jeżeli użytkownik posiada zainstalowane inne wersje oprogramowania SEE Electrical, to konieczne jest ręczne przekopiowanie pliku CAEManager.exe.manifest znajdującego w folderze High DPI\Resorces do lokalizacji instalacji innych wersji programu. W innym przypadku, skalowanie DPI nie będzie wspierane dla tych wersji.

+

SEE Electrical

Aby zachować odpowiednią widoczność interfejsu systemu Windows, użytkownik może zdefiniować własne skalowanie DPI. Funkcja ta jest kluczowa dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z monitorów obsługujących rozdzielczości wyższe niż 1920x1080 (na przykład 4K). Interfejs oprogramowania SEE Electrical również uwzględnia współczynnik korekcyjny do wyświetlenia czcionek, ikon oraz pozostałych elementów. Jeżeli użytkownik wykorzystuje skalowanie DPI, w celu zachowania poprawnej widoczności programu należy:

pobrać patch za pomocą tego linku,
rozpakować archiwum w dowolnym miejscu,
otworzyć folder High DPI a następnie uruchomić Install.lnk (wymaga praw administratora).
Skrót uruchamia proces, który tworzy nowy wpis rejestru oraz kopiuje plik CAEManager.exe.manifest do lokalizacji instalacji najnowszej wersji SEE Electrical. Po wykonaniu tego procesu wymagany jest restart komputera. Jeżeli użytkownik posiada zainstalowane inne wersje oprogramowania SEE Electrical, to konieczne jest ręczne przekopiowanie pliku CAEManager.exe.manifest znajdującego w folderze High DPI\Resorces do lokalizacji instalacji innych wersji programu. W innym przypadku, skalowanie DPI nie będzie wspierane dla tych wersji.