This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Jak zabezpieczyć się przed uszkodzeniem środowiska podczas wprowadzania istotnych zmian?

Przed rozpoczęciem operacji typu: zmiana nazw rodzin, zmiana nazw symboli, przesunięcie rodzin w Eksploratorze, pobieranie symboli z WEB Catalogu, pobieranie rodzin z innego środowiska, należy skopiować całe środowisko lub przynajmniej plik SEE_Symbols.smb.

Po wykonaniu jednej z wymienionych operacji należy zamknąć program, aby operacje zostały zapamiętane w pliku SEE_Symbols.smb.

Odpowiednia poprawka do programu (automatyczne zapisywanie pliku), zostanie wykonana przy następnym uruchomieniu programu.

+

SEE Electrical Expert

Przed rozpoczęciem operacji typu: zmiana nazw rodzin, zmiana nazw symboli, przesunięcie rodzin w Eksploratorze, pobieranie symboli z WEB Catalogu, pobieranie rodzin z innego środowiska, należy skopiować całe środowisko lub przynajmniej plik SEE_Symbols.smb.

Po wykonaniu jednej z wymienionych operacji należy zamknąć program, aby operacje zostały zapamiętane w pliku SEE_Symbols.smb.

Odpowiednia poprawka do programu (automatyczne zapisywanie pliku), zostanie wykonana przy następnym uruchomieniu programu.