Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+48 12 6303030

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Jak zaimportować kody nowego producenta do katalogu aparatów SEE Electrical V5R1?

Po uruchomieniu SEE Electrical V5R1 i otwarciu projektu należy wykonać polecenie Przetwarzanie > Kody katalogowe > Katalog aparatów. Zostanie uruchomiony Eksplorator katalogu aparatów. Następnie proszę wybrać polecenie Eksport/Import > Import z pliku XML. Zostanie otwarty dialog Import kodów katalogowych z pliku XML, w którym należy wybrać plik XML odpowiedniego producenta. Po zatwierdzeniu program przystąpi do importu kodów katalogowych.

+

SEE Electrical

Po uruchomieniu SEE Electrical V5R1 i otwarciu projektu należy wykonać polecenie Przetwarzanie > Kody katalogowe > Katalog aparatów. Zostanie uruchomiony Eksplorator katalogu aparatów. Następnie proszę wybrać polecenie Eksport/Import > Import z pliku XML. Zostanie otwarty dialog Import kodów katalogowych z pliku XML, w którym należy wybrać plik XML odpowiedniego producenta. Po zatwierdzeniu program przystąpi do importu kodów katalogowych.