This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

Ograniczenia systemowe SEE Electrical Expert V4R3

Program SEE Electrical Expert wraz z modułami dodatkowymi wymienionymi szczegółowo poniżej, podlega następującym ograniczeniom w użytkowaniu ze względu na systemy operacyjne i architekturę własną:

SEE Electrical Expert V4R3 nie uruchomi się w Windows XP,
Aby korzystać z zabezpieczeń Flex LM, należy użyć wersji równej lub wyższej niż 11.14.02 tego rodzaju zabezpieczenia. Komponent Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 musi być zainstalowany na serwerze, na którym zainstalowany jest Flex LM. Zazwyczaj ten komponent jest instalowany automatycznie w ramach usługi Windows Update.
Projekt może mieć rozmiar maksymalny równy około 1.8 GB.
Wielojęzyczne funkcje projektu są chronione licencją Tłumaczenia. Edycja tekstu lub atrybutów jest możliwa we wszystkich językach projektu tylko pod warunkiem, że użytkownik posiada moduł Tłumaczenia dołączony do licencji. Jeśli użytkownik nie posiada tego modułu, może podglądać projekt w każdym języku projektu. Natomiast zmian można dokonać tylko w języku głównym.
Proces migracji do V4R3 nie odtwarza hiperłączy w projektach utworzonych z poprzednimi wersjami programu. Aby hiperłącza były dostępne dla migrowanych projektów, należy odbudować adresy krosowe, a następnie ponownie wygenerować spisy materiałów i spis dokumentów.
Eksport PDF: Aby aktywować hiperłącza w programie Adobe Acrobat Pro, należy kliknąć Edytuj.. Preferencje..., wybrać kategorię Dokumenty w lewym panelu wyświetlanego okna Preferencje i wybrać z listy rozwijanej Wyświetl dokumenty w trybie PDF/A opcję "Nigdy".
Parametry obszaru roboczego SEE (pliki SWS generowane przez Opcje/Dostosuj - przycisk Eksportuj), które zostały zapisane w wersjach niższych lub równych V4R1, nie są obsługiwane przez V4R3.
Baza danych katalogu aparatów SEE obsługuje MS SQL Server 2008, 2012 i 2014. Wymagana jest licencja Part List Manager.
Wersje większe lub równe V4 nie obsługują już baz danych MS SQL lub Oracle dla procesów zestawień materiałowych.
W przypadku korzystania z funkcji Local Server Borrowing (LSB) lub Internet License Server (ILS), po zakończeniu instalacji nie można zmienić języka oprogramowania.
Katalog aparatów: pole Data aktualizacji jest automatycznie uaktualniane przy wykonywaniu odpowiednich funkcji umożliwiających tworzenie, import i modyfikację kodów aparatury. Jednakże są określone przypadki, gdy pole nie jest zmieniane – są to:
Modyfikacje kodów bezpośrednio w bazie Access.
Pobieranie danych z plików CSV lub XML.
Pobieranie danych z formatowanego ASCII lub dBase
Modyfikacja zawartości pola poleceniem Edycja.. Znajdź, zamień zawartość rubryki
Modyfikacja pola poleceniem Narzędzia.. Dodanie lub modyfikacja rubryki w wielu klasach.

Konfigurator PLC I/O:
Przy włączonej opcji generowania rysunków z bloków nie jest możliwe wyeksportowanie interfejsów w generowanych arkuszach PLC. Proces ten jest możliwy tylko wtedy, gdy włączona jest opcja generowania z plików Slf.
Brak możliwości importowania konfiguracji z formatami: FNE, EDI LOG i TXT.
Brak możliwości eksportu konfiguracji.
W konfiguracji niemożliwe jest zdefiniowanie kilku bloków kart pośredniczących.

Edytor zmiennych bloków:
Nie pobiera atrybutów z bloków i standardowych schematów utworzonych z arkuszy planów szaf 2D
Z bloków utworzonych z arkuszy synoptyki edytor pobiera tylko atrybuty funkcja i lokalizacja.
Ograniczenia dla modułu 3D Panel+
Moduł nie może być uruchomiony w systemie Windows XP.
3D Panel+ ma własny instalator i nie jest instalowany z SEE Electrical Expert.
Ograniczenia dla modułu SEE Automatic Diagram Generation
Moduł SEE Automatic Diagram Generation ma własny instalator i nie instaluje się wraz z SEE Electrical Expert
Moduł jest chroniony osobną licencją
Moduł SEE Automatic Diagram Generation wymaga MS Excel i jest kompatybilny z 32 i 64 bitową wersją MS Excel 2010, 2013 i 2016
Program Edytor zmiennych bloków nie edytuje bloków stworzonych w edytorze szaf lub edytorze wiązek.
Ograniczenia modułu Concurrent Engineering, tryb pracy wielu użytkowników na wspólnym projektem
Moduł Concurrent Engineering współpracuje z bazami MS SQL Server 2012 i 2014.
Moduł wymaga użycia SEE User Access do identyfikacji użytkownika.
Jeśli funkcja Cofnij/Ponów oraz opcja Zapisz automatycznie projekt podczas jego zamykania jest włączona w oknie Parametry, to nie działają one w trybie wielu użytkowników.
Ograniczenia modułu Open Data
Moduł Open Data wymaga MS Excel i jest kompatybilny tylko z wersją32-bitową MS Office.
Ograniczenia modułu End Fitting
Aby migrować z wersji wcześniejszych dane zapisane w atrybutach kabli do nowych atrybutów zakończeń kabla zdefiniowanych w V4R3, należy zainstalować i aktywować wtyczkę End Fitting migration to V4R3.
Wycofanie modułu 3D Panel dla SolidWorks
Funkcjonalność 3D Panel dla SolidWorks nie jest kontynuowana od wersji równej lub powyżej V4R3.
Szafa 3D utworzona tym modułem nie może zostać przekonwertowana do aktualnego modułu 3D Panel+.
Makro VBA
By uruchomić makro w SEE Electrical Expert wersji większej lub równej V4R2, wymagana jest instalacja VBA wersji 7.1 32 bit
Moduł integracji z SmarTeam
Moduł SmarTeam Integration z wersji SEE Electrical Expert V4, V4R1, V4R2 i V4R3 wspiera wersję SmarTeam V5R19 do V5R27.

+

SEE Electrical Expert

Program SEE Electrical Expert wraz z modułami dodatkowymi wymienionymi szczegółowo poniżej, podlega następującym ograniczeniom w użytkowaniu ze względu na systemy operacyjne i architekturę własną:

SEE Electrical Expert V4R3 nie uruchomi się w Windows XP,
Aby korzystać z zabezpieczeń Flex LM, należy użyć wersji równej lub wyższej niż 11.14.02 tego rodzaju zabezpieczenia. Komponent Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 musi być zainstalowany na serwerze, na którym zainstalowany jest Flex LM. Zazwyczaj ten komponent jest instalowany automatycznie w ramach usługi Windows Update.
Projekt może mieć rozmiar maksymalny równy około 1.8 GB.
Wielojęzyczne funkcje projektu są chronione licencją Tłumaczenia. Edycja tekstu lub atrybutów jest możliwa we wszystkich językach projektu tylko pod warunkiem, że użytkownik posiada moduł Tłumaczenia dołączony do licencji. Jeśli użytkownik nie posiada tego modułu, może podglądać projekt w każdym języku projektu. Natomiast zmian można dokonać tylko w języku głównym.
Proces migracji do V4R3 nie odtwarza hiperłączy w projektach utworzonych z poprzednimi wersjami programu. Aby hiperłącza były dostępne dla migrowanych projektów, należy odbudować adresy krosowe, a następnie ponownie wygenerować spisy materiałów i spis dokumentów.
Eksport PDF: Aby aktywować hiperłącza w programie Adobe Acrobat Pro, należy kliknąć Edytuj.. Preferencje..., wybrać kategorię Dokumenty w lewym panelu wyświetlanego okna Preferencje i wybrać z listy rozwijanej Wyświetl dokumenty w trybie PDF/A opcję "Nigdy".
Parametry obszaru roboczego SEE (pliki SWS generowane przez Opcje/Dostosuj - przycisk Eksportuj), które zostały zapisane w wersjach niższych lub równych V4R1, nie są obsługiwane przez V4R3.
Baza danych katalogu aparatów SEE obsługuje MS SQL Server 2008, 2012 i 2014. Wymagana jest licencja Part List Manager.
Wersje większe lub równe V4 nie obsługują już baz danych MS SQL lub Oracle dla procesów zestawień materiałowych.
W przypadku korzystania z funkcji Local Server Borrowing (LSB) lub Internet License Server (ILS), po zakończeniu instalacji nie można zmienić języka oprogramowania.
Katalog aparatów: pole Data aktualizacji jest automatycznie uaktualniane przy wykonywaniu odpowiednich funkcji umożliwiających tworzenie, import i modyfikację kodów aparatury. Jednakże są określone przypadki, gdy pole nie jest zmieniane – są to:
Modyfikacje kodów bezpośrednio w bazie Access.
Pobieranie danych z plików CSV lub XML.
Pobieranie danych z formatowanego ASCII lub dBase
Modyfikacja zawartości pola poleceniem Edycja.. Znajdź, zamień zawartość rubryki
Modyfikacja pola poleceniem Narzędzia.. Dodanie lub modyfikacja rubryki w wielu klasach.

Konfigurator PLC I/O:
Przy włączonej opcji generowania rysunków z bloków nie jest możliwe wyeksportowanie interfejsów w generowanych arkuszach PLC. Proces ten jest możliwy tylko wtedy, gdy włączona jest opcja generowania z plików Slf.
Brak możliwości importowania konfiguracji z formatami: FNE, EDI LOG i TXT.
Brak możliwości eksportu konfiguracji.
W konfiguracji niemożliwe jest zdefiniowanie kilku bloków kart pośredniczących.

Edytor zmiennych bloków:
Nie pobiera atrybutów z bloków i standardowych schematów utworzonych z arkuszy planów szaf 2D
Z bloków utworzonych z arkuszy synoptyki edytor pobiera tylko atrybuty funkcja i lokalizacja.
Ograniczenia dla modułu 3D Panel+
Moduł nie może być uruchomiony w systemie Windows XP.
3D Panel+ ma własny instalator i nie jest instalowany z SEE Electrical Expert.
Ograniczenia dla modułu SEE Automatic Diagram Generation
Moduł SEE Automatic Diagram Generation ma własny instalator i nie instaluje się wraz z SEE Electrical Expert
Moduł jest chroniony osobną licencją
Moduł SEE Automatic Diagram Generation wymaga MS Excel i jest kompatybilny z 32 i 64 bitową wersją MS Excel 2010, 2013 i 2016
Program Edytor zmiennych bloków nie edytuje bloków stworzonych w edytorze szaf lub edytorze wiązek.
Ograniczenia modułu Concurrent Engineering, tryb pracy wielu użytkowników na wspólnym projektem
Moduł Concurrent Engineering współpracuje z bazami MS SQL Server 2012 i 2014.
Moduł wymaga użycia SEE User Access do identyfikacji użytkownika.
Jeśli funkcja Cofnij/Ponów oraz opcja Zapisz automatycznie projekt podczas jego zamykania jest włączona w oknie Parametry, to nie działają one w trybie wielu użytkowników.
Ograniczenia modułu Open Data
Moduł Open Data wymaga MS Excel i jest kompatybilny tylko z wersją32-bitową MS Office.
Ograniczenia modułu End Fitting
Aby migrować z wersji wcześniejszych dane zapisane w atrybutach kabli do nowych atrybutów zakończeń kabla zdefiniowanych w V4R3, należy zainstalować i aktywować wtyczkę End Fitting migration to V4R3.
Wycofanie modułu 3D Panel dla SolidWorks
Funkcjonalność 3D Panel dla SolidWorks nie jest kontynuowana od wersji równej lub powyżej V4R3.
Szafa 3D utworzona tym modułem nie może zostać przekonwertowana do aktualnego modułu 3D Panel+.
Makro VBA
By uruchomić makro w SEE Electrical Expert wersji większej lub równej V4R2, wymagana jest instalacja VBA wersji 7.1 32 bit
Moduł integracji z SmarTeam
Moduł SmarTeam Integration z wersji SEE Electrical Expert V4, V4R1, V4R2 i V4R3 wspiera wersję SmarTeam V5R19 do V5R27.