This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Często zadawane pytania.

Znajdź swój temat

W wygenerowanym sterowniku są takie same komentarze.

Jest to spowodowane włączoną opcją Przenoś zawartość identycznych atrybutów wolnych. Aby ją wyłączyć, należy otworzyć dialog z menu głównego: Plik > Parametry projektu... i w zakładce Unikalność odznaczyć tę opcję.

+

SEE Electrical Expert

Jest to spowodowane włączoną opcją Przenoś zawartość identycznych atrybutów wolnych. Aby ją wyłączyć, należy otworzyć dialog z menu głównego: Plik > Parametry projektu... i w zakładce Unikalność odznaczyć tę opcję.