This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Praca w IGE+XAO

Powitanie › Praca w IGE+XAO

Nasz kapitał - Wielokulturowa ekipa - Rozwój to główny cel działania

Umiejętności dostosowania się do nowych technologii oraz ich wykorzystania, pozwalają nam wyprzedzać naszych konkurentów. Oferowane pakiety oprogramowania są ciągle rozwijane, aby odpowiedzieć na potrzeby klientów na całym świecie. Celem firmy jest, aby być zawsze o krok dalej.

Dzięki swojej obecności na całym świecie, Grupa IGE+XAO pielęgnuje zespołową współpracę przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualności. Ponieważ filie są rozmieszczone w kilku krajach, w Grupie jest wiele narodowości. Nawet jeśli bariera językowa jest czasami trudna, współpraca pracowników pochodzących z wielu kultur zapewnia tolerancję, zrozumienie i pomaga walczyć ze stereotypami. Także dzięki tej stałej zbudowano Grupę IGE+XAO.

Projektowanie programów, ich produkcja, promocja, marketing, doradztwo, szkolenie i obsługa po sprzedaży to podstawy naszej działalności.
Nasze produkty są projektowane i produkowane przez naszych inżynierów, wprowadzane na rynek przez nasze zespoły sprzedaży, a nasi trenerzy prowadzą szkolenia.
Rekrutacja prowadzona jest z jednej strony z centrali Grupy, a z drugiej w ramach zagranicznych spółek zależnych i oddziałów.

Oferty pracy

Młodszy programista testów automatycznych

Kraków, Tarnów, Wadowice

+

Szczegóły

Twój zakres obowiązków:
• Tworzenie, utrzymanie i rozwój testów automatycznych
• Utrzymanie i rozwój wirtualnej platformy testów automatycznych
• Utrzymanie i rozwój wewnętrznych narzędzi

Co testujemy:
• Desktopowe aplikacji typu CAD
• RESTowe serwisy webowe
• Webowe aplikacje typu PLM

Jakich narzędzi/rozwiązań/technologii używamy:
• TestComplete
• Selenium
• VMWare
• ProjeQtor
• Powershell

Co oferujemy:
• Bardzo interesującą pracę w zgranym zespole w oparciu o metodykę SCRUM
• Elastyczne godziny pracy
• Rozwój zawodowy obejmujący m.in. szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
• Uczestnictwo w projektach realizowanych dla światowych potentatów przemysłu lotniczego i samochodowego
• Przyjazną atmosferę pracy
• Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in.: opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku)

Wymagania:
• Podstawowa wiedza programistyczna
• Znajomość jednego z języków skryptowych
• Podstawowa znajomość Powershell
• J. angielski opanowany w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację i pracę z dokumentami
• Mile widziana znajomość TestComplete, Selenium lub innego narzędzia automatyzacji testów
• Mile widziana znajomość JENKINSa .

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać e-mailem: [email protected]

Uprzejmie informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Inżynier Wsparcia Technicznego i wsparcia technicznego, w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
Oświadczam, że zgodnie z przepisami RODO zostałem/am poinformowany/a, że:
• administratorem moich danych osobowych jest IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186637, NIP: 677-002-45-48, REGON: 350521506, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 zł,
• wiem, że podanie przez mnie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim przekazane przeze mnie dane wykraczają poza dane, których można żądać od kandydata do pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest moja zgoda,
• moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez IGE+XAO, a także do podjęcia niezbędnych działań w procesach rekrutacyjnych, oraz że będą przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będą podmioty z grupy kapitałowej IGE+XAO,
• moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów,
• mam prawo żądania od IGE+XAO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do przenoszenia danych,
• mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,
• mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez IGE+XAO jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć w celach wskazanych wyżej,
• moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych,
• IGE+XAO nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie profilowania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].

Programista testów automatycznych

Kraków, Tarnów, Wadowice

+

Szczegóły

Twój zakres obowiązków:
• Tworzenie, utrzymanie i rozwój testów automatycznych
• Utrzymanie i rozwój wirtualnej platformy testów automatycznych
• Utrzymanie i rozwój wewnętrznych narzędzi

Co testujemy:
• Desktopowe aplikacji typu CAD
• RESTowe serwisy webowe
• Webowe aplikacje typu PLM

Jakich narzędzi/rozwiązań/technologii używamy:
• TestComplete
• Selenium
• VMWare
• ProjeQtor
• Powershell

Co oferujemy:
• Bardzo interesującą pracę w zgranym zespole w oparciu o metodykę SCRUM
• Elastyczne godziny pracy
• Rozwój zawodowy obejmujący m.in. szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
• Uczestnictwo w projektach realizowanych dla światowych potentatów przemysłu lotniczego i samochodowego
• Przyjazną atmosferę pracy
• Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in.: opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku)

Wymagania:
• Ogólna wiedza programistyczna
• Dobra znajomość języków skryptowych
• Dobra znajomość Powershell
• J. angielski opanowany w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację i pracę z dokumentami
• Selenium, Postman, JMeter
• Mile widziana znajomość TestComplete
• Mile widziana znajomość JENKINSa.

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać e-mailem: [email protected]

Uprzejmie informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Inżynier Wsparcia Technicznego i wsparcia technicznego, w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
Oświadczam, że zgodnie z przepisami RODO zostałem/am poinformowany/a, że:
• administratorem moich danych osobowych jest IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186637, NIP: 677-002-45-48, REGON: 350521506, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 zł,
• wiem, że podanie przez mnie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim przekazane przeze mnie dane wykraczają poza dane, których można żądać od kandydata do pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest moja zgoda,
• moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez IGE+XAO, a także do podjęcia niezbędnych działań w procesach rekrutacyjnych, oraz że będą przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będą podmioty z grupy kapitałowej IGE+XAO,
• moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów,
• mam prawo żądania od IGE+XAO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do przenoszenia danych,
• mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,
• mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez IGE+XAO jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć w celach wskazanych wyżej,
• moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych,
• IGE+XAO nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie profilowania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].

Młodszy programista C++ / C#

Kraków, Tarnów, Wadowice

+

Szczegóły

Twój zakres obowiązków:
• Rozwijanie istniejących i tworzenie nowych komponentów dla aplikacji CAD/PLM
• Rozwijanie istniejących i tworzenie nowych testów jednostkowych
• Tworzenie i aktualizacja dokumentacji

Co programujemy:
• Desktopowe aplikacji typu CAD
• RESTowe serwisy webowe
• Webowe aplikacji typu PLM

Jakich narzędzi/rozwiązań/technologii używamy:
• Visual Studio 2017/2019
• GIT
• C++
• C#
• C++ CLI
• WPF / MVVM
• DevExpress
• STL
• T-SQL (MS SQL / SQLite)
• CI/CD
• ProjeqQtor

Co oferujemy:
• Bardzo interesującą pracę w zgranym zespole w oparciu o zwinne metodyki zarządzania projektami
• Elastyczne godziny pracy
• Rozwój zawodowy obejmujący m.in. szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
• Uczestnictwo w projektach realizowanych dla światowych potentatów przemysłu lotniczego i samochodowego
• Przyjazną atmosferę pracy
• Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in.: opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku)

Wymagania:
• Podstawowa wiedza programistyczna z zakresu C++/C#
• Umiejętność podługiwania się VisualStudio 2017+
• Umiejętność posługiwania się GIT
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i pracę z dokumentami.

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać e-mailem: [email protected]

Uprzejmie informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Inżynier Wsparcia Technicznego i wsparcia technicznego, w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
Oświadczam, że zgodnie z przepisami RODO zostałem/am poinformowany/a, że:
• administratorem moich danych osobowych jest IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186637, NIP: 677-002-45-48, REGON: 350521506, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 zł,
• wiem, że podanie przez mnie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim przekazane przeze mnie dane wykraczają poza dane, których można żądać od kandydata do pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest moja zgoda,
• moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez IGE+XAO, a także do podjęcia niezbędnych działań w procesach rekrutacyjnych, oraz że będą przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będą podmioty z grupy kapitałowej IGE+XAO,
• moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów,
• mam prawo żądania od IGE+XAO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do przenoszenia danych,
• mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,
• mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez IGE+XAO jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć w celach wskazanych wyżej,
• moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych,
• IGE+XAO nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie profilowania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].

Programista C++ / C#

Kraków, Tarnów, Wadowice

+

Szczegóły

Twój zakres obowiązków:
• Rozwijanie istniejących i tworzenie nowych komponentów dla aplikacji CAD/PLM
• Rozwijanie istniejących i tworzenie nowych testów jednostkowych
• Tworzenie i aktualizacja dokumentacji

Co programujemy:
• Desktopowe aplikacji typu CAD
• RESTowe serwisy webowe
• Webowe aplikacji typu PLM

Jakich narzędzi/rozwiązań/technologii używamy:
• Visual Studio 2017/2019
• GIT
• C++
• C#
• C++ CLI
• WPF / MVVM
• DevExpress
• STL
• T-SQL (MS SQL / SQLite)
• CI/CD
• ProjeqQtor

Co oferujemy:
• Bardzo interesującą pracę w zgranym zespole w oparciu o zwinne metodyki zarządzania projektami
• Elastyczne godziny pracy
• Rozwój zawodowy obejmujący m.in. szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
• Uczestnictwo w projektach realizowanych dla światowych potentatów przemysłu lotniczego i samochodowego
• Przyjazną atmosferę pracy
• Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in.: opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku)

Wymagania:
• Wiedza programistyczna z zakresu C++/C# potwierdzona co najmniej 2 letnim doświadczeniem
• Praktyczna znajomość C++ CLI
• Praktyczna znajomość STL, WPF (MVVM)
• Praktyczna znajomość implementacji testów jednostkowych C++ oraz C#
• Ponad podstawowa znajomość T-SQL
• Płynność posługiwania się VisualStudio 2017+
• Płynność posługiwania się GIT
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i pracę z dokumentami
• Mile widziana znajomość ProjeQtora, DevExpress


Oferty zawierające CV prosimy przesyłać e-mailem: [email protected]

Uprzejmie informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Inżynier Wsparcia Technicznego i wsparcia technicznego, w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
Oświadczam, że zgodnie z przepisami RODO zostałem/am poinformowany/a, że:
• administratorem moich danych osobowych jest IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186637, NIP: 677-002-45-48, REGON: 350521506, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 zł,
• wiem, że podanie przez mnie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim przekazane przeze mnie dane wykraczają poza dane, których można żądać od kandydata do pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest moja zgoda,
• moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez IGE+XAO, a także do podjęcia niezbędnych działań w procesach rekrutacyjnych, oraz że będą przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będą podmioty z grupy kapitałowej IGE+XAO,
• moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów,
• mam prawo żądania od IGE+XAO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do przenoszenia danych,
• mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,
• mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez IGE+XAO jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć w celach wskazanych wyżej,
• moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych,
• IGE+XAO nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie profilowania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].