This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R2 SP10

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R2 SP10

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R2 SP10


Improvements

Maksymalna liczba otwartych zakładek

basic

W oknie Konfiguracja programu SEE Electrical możliwe można określić, ile zakładek może zostać otwartych, zanim ostatnia zostanie automatycznie zamknięta. Po zmianie, nie można wprowadzić wartości mniejszej niż 2 i większej niż 100.

Położenie tekstów połączeń dla domyślnego kabla

basic

Możliwe jest teraz sterowanie odsunięciem pozycji numerów żył, wprowadzonych podczas wstawiania kabla za pomocą przycisku Standard. Aby to zrobić, należy zmienić wartość rejestru DefaultCableOffset, dostępnego w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V8R2\1000. Przy pierwszym użyciu przycisku Standard, ta wartość jest tworzona i ustawiana domyślnie na „0.25”. Zmiana przesunięcia nie ma wpływu na kable, które są już wstawione.

Bug fixed

  • Powiązania między symbolami głównymi i pomocniczymi (jak między cewką i stykami) są teraz prawidłowo utrzymywane podczas kopiowania stron za pomocą funkcji Kopiuj/Wklej oraz polecenia CopyP.
  • Naprawiono problem, który powodował, że niektóre teksty znikały z generowanych plików PDF.
  • Jeśli na schemacie żyła przechodziła ze schematu na schemat, bo końcówki symboli były na różnych rysunkach, to po wykonaniu trasowania w module 3D Panel+ taka żyła otrzymywała długość. Po powrocie do SEE Electrical ta dana jednak nie przypisywała się do tej żyły i jej długość pozostawała zero. Problem naprawiono.
  • Podgląd wydruku utworzonego module 3D Panel+ jest teraz odpowiednio aktualizowany.
  • Naprawiono problem polegający na tym, że w przypadku zastosowania skalowania DPI, niektóre okna dialogowe nie były wyświetlane poprawnie.
  • Wyeliminowany został błąd, powstający przy próbie zaimportowania lub wyeksportowania definicji panelu bez zdefiniowania nazwy pliku konfiguracyjnego.
  • Atrybut Typ materiału ustawiony na „Stainless Steel” jest obecnie poprawnie rozpoznawany podczas definiowania typu rozdzielnicy w module Cabinet Thermal Calculation.
  • Naprawiono problem, polegający na tym, że otwarcie więcej niż 2 rysunków powodowało awarię, jeśli właściwość Maksymalna liczba otwartych zakładek była ustawiona na bardzo dużą wartość