This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R3 SP5

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R3 SP5

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R3 SP5


New features

Przeskaluj wymiary

Nowe polecenie Przeskaluj wymiary znajdujące się w sekcji Wymiar zakładki Rysuj służy do skalowania wszystkich wymiarów znajdujących się na bieżącym rysunku. Wszystkie ustawienia takie jak czcionka, rozmiar, typ strzałek czy sufiks nie zostaną zmienione.

Przelicz wymiary

basic

Nowe polecenie Przelicz wymiary znajdujące się w sekcji Wymiar zakładki Rysuj służy do przeliczenia wszystkich wymiarów znajdujących się na bieżącym rysunku według ich bieżącej długości i skali rysunku. Wszystkie ustawienia takie jak czcionka, rozmiar, typ strzałek czy sufiks nie zostaną zmienione.

Improvements

Zmiana położenia punktu wstawiania symboli utworzonych za pomocą polecenia DWGsymbol

basic

Symbole stworzone za pomocą polecenia DWGSymbol nie będą posiadać punktu wstawienia w punkcie początkowym pliku DWG/DXF. Od teraz punkt wstawienia będzie miał te same współrzędne, co pierwsza dodana końcówka symbolu.

Nowy Live Update

basic

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników korzystających z usług IGE+XAO, zmianie uległ serwer Live Update wraz z protokołem służącym do łączenia się z nim. Stary serwer Live Update będzie działał do końca lutego 2022 roku, co z kolei wiąże się z tym, że od tej daty nie będzie można zaktualizować SEE Electrical, jeśli wersja programu jest niższa niż V8R3 SP5.

Zaktualizowany znak wodny w wersji edukacyjnej

basic

Zaktualizowano znak wodny umieszczany podczas wydruku projektów stworzonych w ramach licencji edukacyjnej. Celem tego działania jest poprawa czytelności dokumentu, jednocześnie zachowując wagę znaku wodnego jako istotnego ograniczenia tego typu licencji.

Nowe polecenie modułu Zabudowa aparatury 2D

standard

Nowe polecenie UpdateChannelDefinitionCabinetLayout służy do zaktualizowania katalogu aparatów o definicje symboli modułu Zabudowa aparatury 2D przy wykorzystaniu pliku MDB przygotowanego przez firmę IGE+XAO. Dotychczasowe polecenie UpdateChannelDefinition, które działało w ten sam sposób, przy czym dotyczyło modułu Panel 3D, zostało nazwane UpdateChannelDefinition3DPanel.

Atrybuty tekstowe Poprzednia Strona i Następna Strona

basic

Atrybuty tekstowe Poprzednia Strona i Następna Strona będą teraz wyświetlać numery stron poszczególnych modułów projektu. Można przejść z dotychczasowej konfiguracji na nową, poprzez zmianę parametru PriorNextBetweenDiffDrawingTypes w rejestrze „HKEY_CURRENT_USER\Software\IGE+XAO\SEE Electrical\Version V8R3\General”.

Widoczność atrybutu Kod katalogowy

standard

Na rysunkach Zabudowy aparatury atrybut Kod katalogowy szyn montażowych oraz korytek kablowych domyślnie jest widoczny.

Ograniczenie minimalnej długości ścian

basic

Usunięto ograniczenie związane z uzależnieniem minimalnej długości ścian od skali rysunku.

Nowa kolumna w oknie Lista obwodów

standard

W oknie Lista obwodów dodano nową kolumnę, która informuje o tym, czy obwód został wykluczony z grupy zabezpieczeń RCD.

Bug fixed

Usunięto błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów występującym po zastosowaniu aktualizacji KB5006670 zabezpieczeń systemu Windows.

Naprawiono błąd związany z przeźroczystym tłem tekstów

Naprawiono błędne przeliczanie wymiarów występujące po kilkukrotnej zmianie skali rysunku.

Zdefiniowane właściwości przewodów modułu Autogeneracja nie są resetowane do ustawień domyślnych.

Usunięto błąd polegający na konieczności dwukrotnego zaznaczenia pola wyboru służącego do definiowania Typów połączeń w celu wprowadzenia zmian.

Moduł Inteligentny PDF wzbogacono o możliwość zapisu danych na temat zaznaczonych stron oraz ustawień kolorów.

Ponumerowanie komponentów znajdujących się na rysunkach Planów instalacji za pomocą edytora z bazy technicznej projektu uwzględnia metodę numeracji zdefiniowaną dla tego typu rysunku.

Naprawiono błąd, który umożliwiał mapowanie atrybutów pomiędzy katalogiem aparatów, a symbolami schematów jednokreskowych wyłącznie dla domyślnej bazy danych.

Naprawiono błąd występujący podczas rysowania połączeń do symboli Smart Box.

Podczas konwersji projektów ze starszych wersji nie występuje błąd „Nie znaleziono elementu w projekcie”.

Niestandardowy typ rysunku nie posiada domyślnie ustawionej metody numeracji na Strona/Rdzeń/Komórka.

Aby wprowadzić zmiany za pomocą polecenia PLCClearImport należy najpierw zapisać projekt.

Opcja nadawania nazw Nadaj kolejne numery zacisków, jeśli w Metodzie oznaczania listew zaciskowych ustawiona jest opcja Wolny.