This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R4 SP2

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R4 SP2

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R4 SP2


New features

Aktualizacja danych zawartych w kodach katalogowych

basic

Nowe ustawienie wprowadzone do okna Właściwości projektu służy do określenia, czy po otwarciu projektu, mają zostać zaktualizowane wszystkie dane dotyczące danego urządzenia (kod katalogowy). Użytkownik ma do wyboru trzy opcje: zawsze, pytaj, nigdy.

Import danych z SE ecoreal P

standard

Nowe polecenie menu Plik > Import > SE ecoreal P służy do importu danych z programu SE ecoreal P do SEE Electrical. Dane te umożliwiają automatyczne wygenerowanie schematów jedno i wielokreskowych lub wczytanie zestawienia materiałów, a następnie ręczne wstawienie symboli i połączeń z wykorzystaniem takich narzędzi jak: Schematy zabudowy aparatury, Lista symboli do wstawienia oraz Wstaw pozostałe symbole.

Eksport danych do 3D Panel+ Standalone

standard

Nowe polecenie menu Plik > Eksport > SEE Electrical 3D Panel+ służy do eksportu danych pochodzących z projektu SEE Electrical do pliku .XLS, który może później zostać zaimportowany do programu 3D Panel+ Standalone.

Przypisywanie domyślnego typu oraz kodu katalogowego do połączenia

standard

Definiowanie typów połączeń poszerzono o dodanie dwóch nowych pól (Kod katalogowy, Typ połączenia). Wartości tych pól zostaną przypisane do wszystkich nowowstawionych połączeń. Dodatkowo użytkownik podczas procesu automatycznej numeracji przewodów może przywrócić domyślny kolor oraz przekrój połączeń (na podstawie danych zawartych w oknie Definicja typów połączeń).

Filtrowanie zawartości katalogu aparatów

standard

Otwarcie katalogu aparatów podczas wyboru kodu katalogowego dla symbolu zawierającego atrybuty kodów katalogowych (np. producent, grupa towarowa, napięcie, prąd, wymiary itp.) powoduje przefiltrowanie zawartości katalogu aparatów zgodnie z zawartością tych atrybutów. Użytkownik mam możliwość wyłączenia lub usunięcia filtru (pole umieszczone w dolnej części pola Kody katalogowe). Okno katalogu aparatów nie zostanie przefiltrowane, jeśli symbol posiada przypisany kod katalogowy.

Improvements

Zestawienie dokumentów – polecenie „Idź do”

advanced

Dodano możliwość użycia polecenia Idź do do zestawienia dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć wpis i kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, w którym znajduje się polecenie Idź do. Ten sposób poruszania się po stronach działa tylko dla nowo utworzonych zestawień.

Przypisywanie atrybutów do zakładek

advanced

Przeprojektowano mechanikę przypisywania atrybutów do zakładek wprowadzoną w poprzednich wersjach SEE Electrical V8R4. Teraz, aby określić, które atrybuty powinny zostać nazwami zakładek, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru, zamiast korzystać z identyfikatorów podzielnych przez 500. Wszystkie dotychczasowe zakładki (poza tymi domyślnie zdefiniowanymi) zostaną usunięte, należy je ponownie utworzyć.

Obsługa jednostek podczas wymiarowania

basic

W SEE Electrical V8R4 do wstawionych wymiarów można dodać jednostki, które zostaną wyświetlone obok wymiarów (mm, cm, dm, m i cale). Użytkownik posiada możliwość zmiany właściwości pojedynczych wymiarów z poziomu eksploratora Właściwości, jak i zmiany jednostki wszystkich wymiarów (okno Parametry wymiarowania). Wszystkie wymiary wstawione przed zmianą nie będą zawierały funkcji wyświetlania jednostek.

Import danych z NEM

standard

Próba importu danych z Caneco, SE EPD Ecodial lub Ecoreal P do projektu z wyłączoną opcją Zarządzanie funkcją/lokalizacją, skutkuje automatycznym odblokowaniem tej opcji.

Wyłączenie „innych” połączeń z zestawienia przewodów i składników przewodów

standard

Połączenia nie będące przewodami np. mostki (odznaczone pole Is wire w oknie Definicja typów połączeń) zostaną usunięte z zestawienia przewodów i składników przewodów. Natomiast zostaną one umieszczone we wszystkich zestawieniach materiałów.

Schematy jednokreskowe – adresacja krosowa

standard

Poprawiono sposób wstawiania symboli adresacji krosowych na schematach jednokreskowych. Dotychczas położenie symbolu adresacji krosowej zależało od siatki, przez co czasami symbol wychodził poza obszar rysunkowy strony. Aby tego uniknąć, zmieniono pozycjonowanie symbolu adresacji tak, aby znajdował się na środku pierwszej i ostatniej kolumny, dzięki czemu będzie on zawsze znajdował się w obrębie obszaru rysunkowego danej strony.

Bug fixed

Rozwiązano problem, powodujący kilkuminutowe zawieszanie programu 3D Panel+ po otwarciu rysunku.

Program już nie tworzy połączeń pomiędzy zestykami symbolu cewki, a innymi symbolami.

Zmiana arkusza formatowego nie usuwa obiektów, które zostały zaznaczone podczas zmiany arkusza.

Rozwiązano problem powodujący utratę danych, który występował podczas korzystania z arkusza kalkulacyjnego przy użyciu poleceń BlockConfigurator i DrawingConfigurator.

Usunięto błąd związany z korzystaniem, z różnych form zapisu części dziesiętnych w module Obliczenia termiczne szaf.

Lista obwodów generuje wpisy w prawidłowej kolejności.

Bitmapy dołączone do symbolu nie powodują już utrudnień podczas wybierania ich w oknie definicji powiązań.

Wprowadzanie zmian do atrybutów projektu, rysunku i symboli nie skutkuje usunięciem wcześniej zdefiniowanych atrybutów użytkownika.

Naprawiono określanie niestandardowego koloru połączenia w oknie definicji typów sygnałów.

Wyeliminowano drobne problemy związane z przechowywaniem zewnętrznych widoków 3D.

Blokada projektu w połączeniu z trybem Safe Mode działa prawidłowo.

Usunięcie komponentu z rysunku 3D Panel+, usuwa go również z bazy danych projektu.

Obrócenie symbolu adresacji krosowej nie powoduje usunięcia atrybutów Funkcji i Lokalizacji.

Wyeliminowano błąd występujący podczas kopiowania atrybutów pomiędzy cewką, a jej zestykami.

Okno dialogowe eksportu etykiet wyświetla swoją zawartość w języku programu.

Naprawiono nieprawidłowe przypisywanie definicji powiązań podczas korzystania z Web Catalogue w wersji US.