This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R4 SP3

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R4 SP3

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R4 SP3


New features

Integracja z SE UE ProClima

basic

Dodano nowe polecenie  do zakładki dostępnej w module zabudowy 2D (Zabudowa aparatury > Zintegrowane > ProClima). Polecenie to uruchamia narzędzie SE UE ProClima, w którym można przeprowadzić szczegółowe obliczenia dotyczące rozpraszania energii wewnątrz szafy.

W oparciu o zużycie energii przez poszczególne urządzenia, możliwe jest przeprowadzenie obliczeń, dobór i konfiguracja systemów ogrzewania i/lub chłodzenia oraz bezpośrednie zaimportowanie ich do projektu SEE Electrical. Dodatkowo, pliki PDF zawierające szczegóły wybranej przez użytkownika konfiguracji zostaną automatycznie dodane do załączników projektu.

Integracja z Weidmueller WPC

basic

Dodano funkcję umożliwiającą wyeksportowanie danych do pliku CSV zawierającego informacje o przewodach produkowanych. Dane te mogą być wykorzystane przez maszynę WPC firmy Weidmueller. Polecenie to dostępne jest w menu Plik > Eksportuj…

Nowy moduł Supplement: Launch

basic

Dodano nowy moduł Supplement: Launch. Moduł ten wchodzi w skład pakietu Launch i umożliwia korzystanie z dwóch funkcjonalności: Włączenie opcji zarządzania funkcją/lokalizacją (opcja dostępna w oknie Właściwości projektu) oraz ograniczony dostęp do katalogu aparatów (tylko podstawowe dane techniczne).

Nowy moduł Supplement: Scale

advanced

Dodano nowy moduł Supplement: Scale. Moduł ten wchodzi w skład pakietu Scale i zawiera wszystkie niezbędne rozwiązania potrzebne do integracji z PLM.

Nowy format numeracji połączeń

standard

Dodano nowy sposób numerowania przewodów. Po wybraniu opcji Numeracja na podstawie połączeń, użytkownik może skorzystać z formatu numeracji Od/Do, który wygeneruje numery przewodów na podstawie oznaczeń urządzeń znajdujących się na końcach każdego z przewodów (np. =F1+L1-P1:1/+L2-Q1:2).

Improvements

Zmiana sposobu licencjonowania programu

Wprowadzenie na rynek nowej oferty IGE+XAO stworzyło wyśmienitą okazję do gruntownego przeprojektowania sposobu, w jaki użytkownicy po raz pierwszy nawiązują interakcję z programem i pobierają licencje. Z tego względu wszystkie działania związane z licencjonowaniem zostały usunięte z programu i przeniesione do nowego narzędzia SEE Electrical Configuration, które wchodzi w skład pakietu instalacyjnego SEE Electrical.

 

Nowe narzędzie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby użytkownicy programu posiadali szybki i intuicyjny dostęp do konfiguracji SEE Electrical V8R4. Aby uzyskać do niego dostęp, należy uruchomić konfigurator z poziomu menu Start lub kliknąć na przycisk Zarejestruj program dostępny w oknie Informacji o programie (ikona w prawym górnym rogu głównego okna SEE Electrical). Użytkownicy wersji testowej przy każdorazowym uruchomieniu SEE Electrical zostaną powiadomieni o pozostałym czasie jej trwania. Z tego okna dialogowego również możliwe jest przejście do konfiguracji SEE Electrical.

 

Szczegółowe informacje dotyczące licencjonowania SEE Electrical można znaleźć w dokumentach Instrukcja instalacji i Licencjonowanie SEE Electrical z…

Nowa wersja modułu 3D Panel+

standard

SEE Electrical V8R4 posiada najnowszą wersję 3D Panel+ V2R2 SP6 (2.2.6.2). Jeśli 3D Panel+ został zainstalowany wraz z poprzednią wersją programu, to zostanie on automatycznie zaktualizowany.

Znak wodny widoczny na dokumentach PDF (wersja Trial)

standard

Dokumenty wygenerowane poprzez moduł Intelligent PDF (Menu Plik > Eksportuj… > Plik PDF) będą posiadały znak wodny. Znak wodny zostanie dodany, jeśli plik PDF został wygenerowany podczas korzystania z wersji trial.

Bug fixed

Usunięto błąd występujący po wciśnięciu klawiszy Ctrl+L.

Rozwiązano problem, który powodował nieprawidłowe działanie funkcji Idź do z poziomu zestawienia dokumentów. Błąd ten występował, gdy strony miały przypisany taki sam numer.

Import Caneco BT i SE EPD Ecodial XML działa prawidłowo, jeśli ustawiono skalowanie DPI powyżej 125%.

Moduł Auto Generation działa z typami schematów utworzonymi przez użytkownika(schematy te, muszą zostać wykonane na podstawie Schematów zasadniczych lub Zabudowy aparatury 2D).

Zestawienie składniki przewodów nie zawiera już innych kodów niż kody katalogowe przewodów.

Usunięto błąd powodujący automatyczne wstawianie plików graficznych jako linków.

Wygenerowane zestawienie materiałów rozbite szczegółowe zawiera informacje o kodach katalogowych poszczególnych części.

Menu.. i Import… zostały zmodyfikowane.

Menu kontekstowe wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zostało zoptymalizowane pod kątem korzystania z najczęściej wybieranych poleceń.

Po odwróceniu symbolu adresacji krosowej, zawartość symbolu jest prawidłowo wyświetlana.

Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe skalowanie widoków zabudowy 2D wstawianych za pomocą polecenia Wstaw symbole

Eksport danych z MS Excel do modułu 3D Panel+ zawiera wszystkie dodatkowe kody katalogowe.

Podczas importu danych z Caneco BT lub Ecoreal P, nazwa producenta i kod katalogowy są poprawnie odczytywane.

Usunięto błąd występujący podczas filtrowania katalogu aparatów za pomocą atrybutu symbolu, który nie został zdefiniowany w tym katalogu.

Filtrowanie katalogu aparatów za pomocą atrybutów symboli nie uwzględnia pustych pól.

Część danych katalogu aparatów wymaganych do wygenerowania raportów dotyczących instalacji przeznaczonych na rynek grecki zostanie automatycznie utworzona.

Wygenerowane Schematy jednokreskowe przy włączonej opcji Wyklucz z zabezpieczenia RCD wyświetlają prawidłowo zliczoną moc.

Numeracja potencjałowa (Zaawansowane zarządzenie typami połączeń) nie powiela wyników podczas korzystania z globalnej numeracji z wykorzystaniem numerów stron.

Uruchomienie SEE Electrical poprzez dwukrotne kliknięcie na plik projektu i wygenerowanie pliku PDF nie powoduje już wyłączenia programu.

Wyeksportowane do pliku DWG symbole szyn montażowych są poprawnie wyświetlane.

Znacząco zwiększono wydajność polecenia Wstaw pozostałe symbole.

Zduplikowanie domyślnego typu rysunku nie powoduje utraty domyślnego typu rysunku z eksploratora Projektów.

Znacząco skrócono czas konwersji projektów utworzonych w SEE Electrical V8R1 i wcześniejszych wersjach.

Wszystkie wstawiane symbole wyświetlają współrzędne pierwszej końcówki w eksploratorze Właściwości.

Rozwiązano problem polegający na niezapisywaniu w projektach zmian dotyczących zasad synchronizacji sterowników PLC.

Nie trzeba przypisywać kodu katalogowego do nowo utworzonych typów połączeń.

Wybór numeru zestyku z podstawieniem tekstowym nie powoduje już zawieszenia programu.

Utworzone przez użytkownika typy rysunków z zakresu 1800-1999 korzystają ze zdefiniowanego arkusza formatowego.

Usunięto błąd występujący podczas wstawiania pliku PDF (Ogólne > Wstaw > Plik graficzny) po zmianie skali strony.

Usunięto problem powodujący losowe przemieszczanie się kursora myszy podczas korzystania z opcji Przesuń symbol z połączeniem oraz Punkty konstrukcyjne.

Przywrócono możliwość przenumerowywania atrybutów sortowania zacisków z poziomu edytora zacisków przy wykorzystaniu formuły N>=n oraz N>n.