This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R4 SP4

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R4 SP4

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R4 SP4


New features

Integracja z Weidmüller M-Print PRO

basic

Z poziomu programu SEE Electrical można wyeksportować etykiety urządzeń, przewodów, kabli i zacisków do programu Weidmüller M-Print PRO. Wymagane jest wcześniejsze utworzenie skryptów M- Print PRO (pliki *.mis), które przetwarzają wyeksportowane pliki z SEE Electrical na informacje o etykietach oraz dają możliwość wyboru skryptów w oknie Ustawienia eksportu etykiet dostępnym po kliknięciu na przycisk Parametry w głównym oknie Eksport etykiet. Po zaznaczeniu opcji Weidmüller, program sprawdzi czy zainstalowano M-Print PRO, a następnie rozpocznie przesyłanie danych. Dodatkowo można określić, które z etykiet powinny zostać wygenerowane, zapisane we wskazanej przez użytkownika lokalizacji lub automatycznie wydrukowane.

Integracja z WAGO Smart Script

basic

Z poziomu programu SEE Electrical można wyeksportować etykiety urządzeń, przewodów, kabli i zacisków do programu WAGO Smart Script (wersja 4.9.3 lub nowsza). Po zaznaczeniu opcji WAGO, program sprawdzi czy zainstalowano Smart Script, a następnie rozpocznie przesyłanie danych.

Eksport zacisków do programu Weidmüller Configurator (WMC)

basic

Nowe polecenie Plik > Eksport > Zaciski > Weidmüller WMC eksportuje plik zawierający informacje o listwach zaciskowych do programu Weidmüller Configurator. Program ten umożliwia weryfikację listwy, dodanie dodatkowych części, edycję, czy też zamówienie prefabrykowanych listew zaciskowych.

Eksport zacisków do programu WAGO Smart Designer

basic

Nowe polecenie Plik > Eksport > Zaciski > WAGO Smart Designer eksportuje plik zawierający informacje o listwach zaciskowych do programu WAGO Smart Designer. Program ten umożliwia weryfikację listwy, dodanie dodatkowych części, edycję, czy też zamówienie prefabrykowanych listew zaciskowych.

Import zestawienia materiałów z Siemens TIA Selection Tool

basic

Nowe polecenie Plik > Import > Zestawienie materiałów z programu TIA Selection Tool importuje plik AML zawierający konfigurację utworzoną w programie Siemens TIA Selection Tool.

Zaimportowane urządzenia dodawane są do edytora symboli bez grafiki i można z nich skorzystać po użyciu polecenia Lista symboli do wstawienia lub Wstaw pozostałe symbole.

Improvements

Nowa wersja modułu 3D Panel+

standard

SEE Electrical V8R4 zawiera najnowszą wersję V3R1 SP1 (3.1.1.18). Jeśli 3D Panel+ został zainstalowany wraz z poprzednią wersją programu, to zostanie on automatycznie zaktualizowany.

Tryb silent mode z poziomu wiersza poleceń

basic

SEE Electrical posiada możliwość wykonywania poleceń w trybie silent mode z poziomu wiersza poleceń. Po wpisaniu komendy „/silentmode”, program będzie pracował w tle. Podczas wykonywania polecenia zostanie wyświetlony pasek postępu.

Bug fixed

Przełączenie widoku w katalogu aparatów pomiędzy wyświetlaniem producentów, a grup towarowych jest zapisywane.
Rozwiązano problem powodujący usunięcie zestawień podczas konwersji projektów.
Usunięto błędy występujące podczas zakładania nowych stron oraz korzystania z arkuszy formatowych i szablonów.
Funkcja automatycznej numeracji została przeprojektowana, co pozwoliło wyeliminować generowanie nieprawidłowych danych.
Okno tłumaczeń prawidłowo wyświetla swoją zawartość.
Utworzone przez użytkownika symbole kabli wyświetlają informacje o wszystkich żyłach kabla we właściwościach symbolu.
W oknach ustawień tekstu kabli i ich żył można wybrać czcionki wektorowe.
Drabinki zestyków prawidłowo wyświetlają swoją zawartość zgodnie z ustawieniami.
Kierunki prowadzenia przewodów nie są usuwane podczas ich przenoszenia.
Lista symboli widoczna w wygenerowanym pliku Inteligent PDF jest poprawnie wyświetlana.
Okno właściwości schematów zasadniczych jest wyświetlane prawidłowo, jeśli środowisko nie zawiera arkuszy formatowych oraz szablonów.
Blokada oznaczeń przewodów nadawana podczas korzystania z opcji automatycznych połączeń została wyłączona.
Struktura projektu jest prawidłowo przywracana podczas korzystania z polecenia RecoverFromAutoBackup.
Naprawiono działanie opcji Porządkuj symbole, która nieprawidłowo działała po zaznaczeniu kilku symboli.
Usunięto błąd występujący podczas korzystania z polecenia GeneratePDF w trybie Safe Mode.
Podczas korzystania z polecenia AutoBackup i importu stron o tym samym identyfikatorze zostanie wyświetlony komunikat zawierający listę zduplikowanych stron.
Naprawiono działanie edycji danych w arkuszu kalkulacyjnym dostępnych podczas korzystania z poleceń DrawingConfigurator i BlockConfigurator.
Rozwiązano problem występujący podczas edycji tekstów połączeń kanału PLC.
Naprawiono błąd wizualizacji struktury projektu podczas wklejania stron.
Otworzenie pliku PDF utworzonego w widżecie ProClima nie powoduje zamknięcia programu, jeśli na komputerze nie zainstalowano aplikacji obsługującej pliki PDF.
Rozwiązano problem skalowania widoków urządzeń umieszczanych na szynach.
Kody katalogowe są poprawnie przetwarzane po dodaniu dodatkowego symbolu do kabla.