This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R4 SP5

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R4 SP5

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R4 SP5


New features

Zarządzanie końcówkami przewodów

basic

Zarządzanie połączeniami rozbudowano o możliwość wprowadzania danych o zakończeniach przewodów. W oknie dialogowym Definicji typów połączeń, dostępnym we Właściwościach schematów zasadniczych, można przypisać takie atrybuty jak Rozmiar przyłącza, Rozmiar narzędzia, Odizolowania długość i Zakończenie żyły. Powyżej wymienione dane dostępne są na wszystkich zestawieniach przewodów oraz znajdują się bazie technicznej projektu. Dodatkowo zdefiniowane wpisy można bezpośrednio wybrać z listy podczas wstawiania połączeń.

Import zestawienia materiałów z SE EcoStruxure Automation Expert

basic

Dodano nowe polecenie Menu Plik > Import > Zestawienie materiałów > EcoStruxure Automation Expert służące do importu pliku *.HCF zawierającego konfigurację utworzoną w programie SE EcoStruxure Automation Expert. Zaimportowane dane przechowywane są w Edytorze symboli bez grafiki. Można je wstawić za pomocą poleceń Lista symboli do wstawienia lub Wstaw pozostałe symbole.

Nowy sposób licencjonowania FlexLM

basic

Nowa wersja SEE Electrical posiada możliwość licencjonowania poprzez serwer FlexLM.

Improvements

Zmodyfikowany system kopii zapasowej schematów

standard

Przeprojektowano system przywracania stron (znany również jako Kopia zapasowa rysunków). Uruchomienie polecenia Wczytaj kopię zapasową z poziomu menu kontekstowego otwiera zupełnie nowe okno dialogowe. Okno to zawiera listę do dziewięciu kopii zapasowych bieżącej strony.

Dodatkowo, nowa tabela zawiera listę najważniejszych atrybutów kopii zapasowej, pozwalając użytkownikowi wybrać właściwą kopię zapasową. Po zaznaczeniu wybranej kopii zapasowej zostanie wyświetlony podgląd strony. Dostępna jest również opcja wyłączenia filtra opartego na identyfikatorze strony i wczytania kopii zapasowej pochodzącej z dowolnej strony. Została również zwiększona liczba kopii zapasowych tworzonych przez program. Aktualnie liczba kopii zapasowych przypadających na stronę została zwiększona z 3 do 9 stron.

Wybór rozdzielnic podczas generowania schematów jedno/wielokreskowych z pliku NEM

basic

Podczas generowania schematów jedno/wielokreskowych na podstawie pliku NEM, użytkownik może wybrać dowolną liczbę rozdzielnic. Wszystkie strony zostaną wygenerowane w osobnych folderach podzielonych według wybranych rozdzielnic. Uruchomienie polecenia w trybie silent mode wygeneruje wszystkie schematy rozdzielnic.

Wybór typu schematu podczas generowania schematów jedno/wielokreskowych z pliku NEM

basic

Podczas generowania schematów jedno/wielokreskowych na podstawie pliku NEM, użytkownik może wybrać typ rysunku utworzony przez użytkownika. Jeśli w strukturze projektu występuje więcej niż jeden typ rysunku oparty na schematach zasadniczych, to zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wybranie odpowiedniego typu rysunku. Uruchomienie polecenia w trybie silent mode wygeneruje schematy w oparciu o domyślny typ rysunków (Schematy zasadnicze IEC).

Bug fixed

Podczas otwierania SEE Electrical można automatycznie pobrać licencję.

Uprawnienia administratora nie są niezbędne do otworzenia konfiguratora SEE Electrical.

Programy SEE Electrical, SEE Electrical Building+ i SEE Electrical Building Schneider Edition mogą być zainstalowane na jednym komputerze.

Przesunięcie ściany po usunięciu jej kilku fragmentów nie kończy się wyłączeniem programu.

Dodanie nowego atrybutu do katalogu aparatów nie powoduje wyświetlenia komunikatu błędu.

Przywrócono możliwość wstawiania zawartości dwóch różnych plików PDF bez ponownego

uruchamiania SEE Electrical.

Usunięto błąd, który uniemożliwiał użytkownikom licencjonowanie oprogramowania za pośrednictwem serwera proxy.

Podczas korzystania z polecenia CopyP można kopiować typy rysunków utworzone przez użytkownika.

Generowanie schematów jedno/wielokreskowych, bez zawartości związanej ze schematami zasadniczymi nie powoduje zamknięcia programu.

Symbole adresacji krosowej nie znikają ze schematów podczas wstawiania symbolu z

menedżera aspektów.

Okno Właściwości schematów zasadniczych IEC/NFPA zawiera zakładkę Listwa zaciskowa dostępną dla użytkowników licencji Launch i Basic.

Skróty klawiszowe utworzone w Chińskiej wersji językowej są poprawnie importowane.

Atrybut „Opis” nie jest nadpisywany zawartością z SEE Electrical 3D Panel.

Pliki PDF wygenerowane przy użyciu komercyjnej wersji programu w języku Chińskim nie posiadają naniesionych znaków wodnych.

Rozwiązano problem, który uniemożliwiał prawidłowe działanie polecenia Listy i etykiety.

Wstawienie widoków wygenerowanych w module 3D nie kończy się wyłączeniem programu.

Rozwiązano problem dotyczący filtrowania kodów katalogowych, który powodował nieprawidłowe działanie zasad filtrowania po wybraniu dwóch symboli.

Usunięto błąd, który uniemożliwiał usuwanie pustych wpisów z zestawień.