This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Montażówki aparatowe i kable na schematach - SEE Electrical Expert - SEE 4000

PowitanieAktualności › Montażówki aparatowe i kable na schematach - SEE Electrical Expert - SEE 4000

Artykuł opisuje szczególne właściwości programu dla elektryków SEE 4000. Stanowi także pomoc dydaktyczną dla użytkowników rozpoczynających projektowanie w SEE 4000. Obecnie zakres jest objęty programem SEE Electrical Expert.

Inwestor zlecając projekt oraz realizację budowy żąda coraz więcej w coraz krótszym czasie i za coraz niższą cenę. Ma być lepiej, czytelniej, bez błędów. Z drugiej strony projektant wykonujący projekt elektryki lub automatyki kupuje program specjalistyczny, który ma być tani, szybki, prosty. Znacznie zwiększają się więc wymagania wobec dostawców oprogramowania.

Silny nacisk na producentów programów powoduje rozwój pewnych specjalistycznych funkcji, znacznie poprawiających jakość zamawianej dokumentacji.

Taka właśnie była ścieżka rozwoju wielu nowych funkcji w programie SEE4000, wśród których wyróżnia się logika Wiring diagram oraz logika kabli na schematach.

Montażówki aparatowe

Wiring diagrams popularnie zwane montażówkami aparatowymi stanowią jeden z bardziej dotkliwych problemów projektowych. Kto rysował w programie graficznym schemat montażowy pola średniego napięcia lub połączeń w szafie AKP, ten wie jak jest to uciążliwe, pracochłonne i jak wiele błędów można popełnić.

Program SEE4000 jako jedyny w Polsce i w Europie posiada właściwość automatycznej generacji montażówek na podstawie schematów ideowych.

Przedstawię obecnie pokrótce przykład wykorzystania. Powiedzmy, że mamy prosty schemacik jak na rysunku poniżej:

Dla uproszczenia schemat nie zawiera zacisków montażowych. Na schemacie widzimy cewkę stycznika KM1 z zestykami mocy i sterowania. Końcówka A2 cewki KM1 „widzi” końcówkę X1 lampki h2 oraz końcówkę 2 lampki H2. Przycisk S2 „widzi” poprzez swoje końcówki odpowiednio przycisk S1/13 oraz styk KM1/13 oraz styki KM1/53 i F81/95.

Otóż w sposób automatyczny otrzymamy na podstawie tego schematu montażową postać każdego z symboli wraz z opisanymi wyjściami. Wstawimy bowiem na nowy rysunek specjalne symbole o logice wiring diagram.

Symbole te mają następującą właściwość. Przepisują na wyjścia oznaczenia z końcówkami widzianych przez symbol widziany na schemacie ideowym. Przykładowo wstawimy symbol przycisku S1.

W sposób szybki uzyskujemy postać montażową schematu ideowego . Bez żadnych błędów. 
Warunkiem takiego działania jest:

  • prawidłowo przygotowane symbole wiring diagram (standardowo w bibliotece znajduje się około 100 gotowych do użycia symboli montażowych styczników, przekaźnikłów, łączników, lampek, wyłączników itd.)
  • odpowiedniość numerów końcówek symboli
  • powiązanie symbolu wiring diagram z symbolem schematowym za pomocą oznaczenia.

Jeśli końcówka symbolu „widzi” więcej niż jeden aparat wybieramy odpowiednie polecenie (Wstaw referencję diagramu połączeń) i wskazując taką końcówkę powodujemy wyświetlenie żądanej ilości wyjść. Uzyskujemy rysunek jak poniżej.

Osoby wykonujące oprzewodowanie szafy elektrycznej na podstawie tak dokładnych rysunków montażowych wykonują je szybciej i bez błędów. Czas uruchomienia obiektu ulega wydatnemu skróceniu.

Kable na schematach

Użytkownik oczekuje od programu typu Cad elektryczny ułatwień. Możliwość wstawiania kabli bezpośrednio podczas rysowania schematu jest od dawna oczekiwana.

Program SEE4000 proponuje dobre rozwiązanie. Po narysowaniu schematu z symbolami i połączeniami elektrycznymi projektant wstawia symbol z gotowej biblioteki symboli i zaznacza żył wspólnego kabla lub przewodu. Następnie program proponuje dobór typu kabla z dołączonego katalogu kabli. Symbol jest wstawiony z odpowiednią, zgodną z normą grafiką.

Jak widzimy na powyższym rysunku kabel jest oznaczony, a z katalogu kabli zostały pobrane nazwy żył i natępnie wyświetlone w odpowiednim miejscu. Projektant niczego już nie musi robić. Program posiada wszelkie informacje, aby wydrukować listwę montażową. Użytkownik wybiera jedynie formę wydruku: pionową, poziomą, wg normy IEC lub DIN. Dostępna jest duża ilość szablonów zapewniających projektantowi komfortową pracę, zgodnie z przyzwyczajeniami.

Ciekawostką programu jest to, że oferuje także automatyczne rysunki prezentujące rozszycia kabli. Tym samym program objął zagadnienia montażu zewnętrznego. Przewiduję duże zainteresowanie tym elementem programu przez branżę telokomunikacyjną, gdzie ilość żył kabla które należy kontrolować jest wyjątkowo duża. Rysunek prezentuje kabel z jego typem U-1000 R2V 4G4, przekrojem 4.0, oznaczeniem -W2, długością 18.0, numerami lub kolorami żył BU. Najważniejsze jednak jest, że przepisał ze schematu oznaczenia wyjściowe aparatów, które dana żyła kabla łączy.

Podsumowując arykuł zwracam uwagę na to jak ważne jest dobre narysowanie schematów ideowych. Na tej podstawie bowiem program w sposób bezbłędny przenosi informacje na pozostałe, automatycznie tworzone elementy projektu takie jak listwy montażowe, montażówki aparatowe i kable zewnętrzne. Rozwój możliwości programu w kierunku wspomagania montażu i oprzewodowania urządzeń jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw projektowych i montażowych oferując realne korzyści materialne i czasowe. Najwyższa jakość projektu wykonywanego przy pomocy programu tej klasy co SEE4000 jest wysoko oceniana przez Inwestora. 

Józef Koczor 
IGE+XAO Polska sp. z o.o. 
[email protected]