This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Rysowanie schematów elektrycznych

PowitanieAktualności › Rysowanie schematów elektrycznych

Rysowanie schematu jest popularnym określeniem związanym z projektowaniem schematów elektrycznych oraz automatyki i pomiarów. Rysowanie sprowadza się obecnie do używania programów do rysowania schematów elektryki i automatyki. Sama technika rysowania schematu sprowadza się do wstawiania odcinków połączeń, symboli elektrycznych, symboli automatyki, symboli PLC, zacisków i opisywania tych elementów zgodnie z zasadami oznaczania. Zasady rysowania schematów określone są w normach projektowych. Trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i praktykę, aby podjąć się rysowania schematów.

Bardzo istotne jest przestrzeganie norm związanych z symbolami. Stanowią one jakby język porozumiewania się pomiędzy elektrykami rysującymi schematy, a elektrykami montującymi instalacje elektryczne i na końcu serwisantami urządzeń elektrycznych. Symbole elektryczne muszą mieć określony kształt i wielkość określoną w mm lub krokach. Muszą mieć możliwość nadawania im oznaczeń. Oznaczenia powinny znajdować się po lewej stronie symbolu, na środku symbolu. Nawet wielkość czcionki w oznaczeniu jest określona normą. Symbole elektryczne muszą być wyposażone w tzw. końcówki (często zwane zaciskami). Końcówki symboli są opisywane. Najczęściej opisy końcówek znajdują się po prawej stronie końcówki. Zasady rysowania schematów określone są w normach projektowych. Trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i praktykę, aby podjąć się rysowania schematów.

Od wielu lat dostępne są programy do rysowania schematów elektrycznych. Wyposażone są one w bogate biblioteki symboli elektrycznych oraz przykłady projektów elektrycznych. Jest to duże ułatwienie dla początkujących projektantów elektryki i automatyki. Niektóre firmy oferują wersje edukacyjne dla studentów i techników.

Jest wiele rodzajów rysunków elektrycznych, które składają się na projekt: schematy zasadnicze, listwy montażowe, pulpity i rozdzielnice, plany instalacji elektrycznych i teletechnicznych itd.. Najczęściej rysunki te są powiązane pomiędzy sobą, poprzez używanie tych samych oznaczeń i kodów katalogowych aparatury.

Sterowanie za pomocą PLC
Rysunki elektryczne

Schematy elektryczne są elementem projektu, zawierającego opis techniczny, spis treści, obliczenia elektryczne, schematy listew montażowych, rysunki rozdzielnic, instalacji elektryczne, zestawienia materiałów, listy kabli. Aby wykonać projekt elektryczny, należy posiadać określone oprogramowanie, umożliwiające szybkie i dokładne jego wykonanie. Rysowanie schematów jest czynnością przyjemną, jeśli ma się do dyspozycji zgodną z normami bibliotekę symboli oraz funkcje takie jak rozcinanie i zeszywanie połączeń i wspomaganie oznaczania.


Projektant najczęściej wykonuje standardowy rysunek, a następnie kopiuje go w całości. W ten sposób buduje pełny projekt. Pojedynczy rysunek jest podstawową jednostka projektu. Musi być identyfikowany numerem i tytułem. Ważny jest format rysunku. Najczęściej rysuje się na formatce A3. Rysunek elektryczny musi mieć możliwość zapisania w formacie pdf. Jest to standardowe obecnie rozwiązanie.

Rysunek elektryczny wykonany w SEE Electrical V8 nr 2

Stopień przetwarzania w programach typu cad elektryczny może być różny, jednak przeważnie kontrolowana jest powtarzalność oznaczeń symboli, poprawność łączenia końcówek symboli, kontrola wykorzystania styków w przekaźniku itd.. Tylko przy użyciu profesjonalnych, sprawdzonych programów do projektowania można uzyskać bezbłędny lub prawie bezbłędny projekt. W związku z tym, realizacja projektu na budowie jest pozbawiona bardzo kosztownych błędów.

Dobrym wyborem jest używanie programu SEE Electrical, umożliwiający rysowanie schematów elektryki, automatyki, PLC i innych układów elektrycznych. Dostępna jest wersja trial oraz edukacyjna.

Ciekawe linki: oprogramowanie do rysunków elektrycznych, projekty elektryczne, program do projektowania instalacji elektrycznych

Od początku powstania w 1986, grupa IGE+XAO pracuje nad rozwojem oprogramowania CAD (projektowanie wspomagane komputerowo), lecz w kontekscie potrzeb elektryków i automatyków. CAD elektryczny przeznaczony jest dla branży elektrycznej i automatyki. Dzięki programom grupy IGE+XAO tworzenie projektów elektryki i automatyki oraz obsługa instalacji elektrycznych jest szybsza i łatwiejsza.

Oprogramowanie grupy IGE+XAO jest wykorzystywane na komputerach indywidualnych lub sieciowych. Spełnia liczne funkcje, takie jak tworzenie schematów elektrycznych, projektowanie instalacji, projektowanie szaf elektrycznych oraz tworzenie zestawień materiałowych.

Dla kogo

Firma dostarcza programy dla sektorów przemysłowych (rzemieślniczy, małe i średnie firmy oraz duże zakłady produkcyjne). Szeroka oferta programów do projektowania może być wykorzystywana w automatyce, produkcji maszyn i wyposażenia, w dystrybucji energii. Przemysł samochodowy, transport, przemysł energetyczny, agrotechniczny i żywnościowy, chemia, metalurgia, budownictwo – wszędzie tam używane są nasze programy.

W celu pełnego zaspokojenia potrzeb rynkowych w swoich przewodnich dziedzinach: elektryce i automatyce, grupa IGE+XAO zainwestowała w rozwój wielu programów. Programy te, w zależności od złożoności potrzeb, posiadają przede wszystkim funkcjonalność użytecznego tworzenia projektów.

Oferta oprogramowania pokrywa wszystkie potrzeby profesjonalistów w zakresie elektryczności stosowanej w przemyśle i budownictwie i pozwala na realizację znormalizowanych dokumentów technicznych wykorzystywanych w tworzeniu i obsłudze instalacji elektrycznych, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność.

Copyright © 2011 – 2024
ETAP IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone
infopl@ige-xao.com; tel.: 12 630 30 30