This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Diagramy elektryczne

PowitanieAktualności › Diagramy elektryczne

Niektórzy projektanci używają terminu diagram elektryczny, dla określenia rysunków które wykonują. A więc diagram przedstawia rysunek połączeń elektrycznych i zależności pomiędzy symbolami elektrycznymi. Dokładnie rzecz biorąc na rysunek o określonym formacie, najczęściej A4 lub A3, wstawia się odcinki połączeń. Odcinki połączeń reprezentują przewody jednożyłowe lub wielożyłowe i kable elektryczne. Najważniejszą sprawą jest kontrola łączenia przewodów pomiędzy sobą. Jeśli np. dany przewód (połączenie) służy do łączenia lampek sygnalizacyjnych zasilanych napięciem 24VDC, to nie może być dołączony poprzez zacisk lub symbol do innego przewodu np. zasilającego sterowanie silnika zasilanego 220 VAC. Dlatego połączenia powinny być identyfikowane co najmniej numerem, napięciem i przekrojem. Natomiast program, którego używamy do rysowania diagramu elektrycznego, powinien pomóc w unikaniu błędów, związanych z ze zwieraniem (na szczęście tylko na rysunku) różnych napięć, poprzez niepoprawne rysowanie i łączenie przewodów.

diagram elektryczny
Diagram elektrycznyKolejną sprawą jest dołączanie określonego typu przewodu (połączenia) do zacisków np. stycznika. Do zacisków siłowych stycznika używamy przewodu o większym przekroju. Doboru należy dokonać zgodnie z normą lub na podstawie zwyczajowych tablic. Zaciski siłowe stycznika mogą być różnego typu, to tez trzeba uwzględnić przy doborze przewodu. po obliczeniach. Zupełnie inaczej postępujemy ze stykami pomocniczymi, które mogą spełnić funkcje tzw. podtrzymania lub sygnalizacji. W zależności od napięcia sterowania, stałe lub zmienne, do oprzewodowania używamy cienkich przewodów np. 1,5 mm2. Program, którego używamy do rysowania diagramu elektrycznego musi mieć możliwość przypisywania określonych kodów katalogowych producenta przewodom i kablom. Przekrój przewodu lub kabla powinien być widoczny na schemacie, niekoniecznie musi być ta informacja drukowana do pdf. Dobrze, jeśli różne typy połączeń mają różny kolor. Ułatwi to znacznie projektowanie.

Sterowanie za pomocą PLC
Rysunki elektryczne


Bardzo istotne jest używanie i rozumienie norm związanych z rysowaniem diagramów elektrycznych. Dotyczy to oznaczeń symboli, notacji kolorów przewodów, sposobów numerowania końcówek symboli itd.. Ubolewamy, że studia elektryczne nie dają takiej, podstawowej zdawałoby się wiedzy. Tak więc, aby tworzyć diagramy elektryczne, trzeba sie dokształcić lub poprzez praktykę dojść do odpowiedniego poziomu wiedzy, która będzie procentowała w zżyciu zawodowych każdego elektryka czy automatyka.

Dostępne w Polsce programy specjalizowane do projektowania diagramów elektrycznych znacznie ułatwiają życie projektantom elektrykom lub pracownikom utrzymania ruchu elektrycznego. Niektóre z firm prowadzą kursy użytkowania oferowanych programów. Na kursach takich, siłą rzeczy, kursanci poznają standardowe metody projektowe. Także nasza firma prowadzi takie kursy. Znakomicie przyspieszają one rozwój umiejętności pracownika: przejrzyj listę szkoleń, w zakresie używania programów CAE do projektowania schematyki.

Nazwy: diagram elektryczny, schemat elektryczny czy rysunek elektryczny, są używane zamiennie przez projektantów i użytkowników projektów elektrycznych. Wydaje się, że najbardziej spójną nazwą jest schemat elektryczny.

Program SEE Electrical, to prawdopodobnie najszybsze narzędzie do rysowania diagramów elektrycznych. Dostępna jest wersja trial oraz edukacyjna.

Ciekawe linki: oprogramowanie do rysunków elektrycznych, projekty elektryczne

Od początku powstania w 1986, grupa IGE+XAO pracuje nad rozwojem oprogramowania CAD (projektowanie wspomagane komputerowo), lecz w kontekście potrzeb elektryków i automatyków. CAD elektryczny przeznaczony jest dla branży elektrycznej i automatyki. Dzięki programom grupy IGE+XAO tworzenie projektów elektryki i automatyki oraz obsługa instalacji elektrycznych jest szybsza i łatwiejsza.

Oprogramowanie grupy IGE+XAO jest wykorzystywane na komputerach indywidualnych lub sieciowych. Spełnia liczne funkcje, takie jak tworzenie schematów elektrycznych, projektowanie instalacji, projektowanie szaf elektrycznych oraz tworzenie zestawień materiałowych.

Dla kogo

Firma dostarcza programy dla sektorów przemysłowych (rzemieślniczy, małe i średnie firmy oraz duże zakłady produkcyjne). Szeroka oferta programów do projektowania może być wykorzystywana w automatyce, produkcji maszyn i wyposażenia, w dystrybucji energii. Przemysł samochodowy, transport, przemysł energetyczny, agrotechniczny i żywnościowy, chemia, metalurgia, budownictwo – wszędzie tam używane są nasze programy.

W celu pełnego zaspokojenia potrzeb rynkowych w swoich przewodnich dziedzinach: elektryce i automatyce, grupa IGE+XAO zainwestowała w rozwój wielu programów. Programy te, w zależności od złożoności potrzeb, posiadają przede wszystkim funkcjonalność użytecznego tworzenia projektów.

Oferta oprogramowania pokrywa wszystkie potrzeby profesjonalistów w zakresie elektryczności stosowanej w przemyśle i budownictwie i pozwala na realizację znormalizowanych dokumentów technicznych wykorzystywanych w tworzeniu i obsłudze instalacji elektrycznych, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność.

Copyright © 2011 – 2024
ETAP IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone
[email protected]; tel.: 12 630 30 30