×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 3719

Szkolenia dla elektryków i automatyków: Zarezerwuj szkolenie 

 

Firma IGE+XAO Polska sp. z o.o., jako jedyna firma w Polsce, jest uprawniona do przeprowadzania szkoleń i konsultacji z zakresu użytkowania programów gamy SEE. Ukończenie szkolenia potwierdzamy dyplomem. Prowadzimy szkolenia z użytkowania SEE Electrical oraz SEE Electrical EXPERT. Szkolenia dla elektryków i szkolenia dla automatyków odbywają się w Centrum Szkoleń w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, a także w Szczecinie. Szkolenia prowadzimy również w siedzibie klienta.

 

Rezerwacja, kalendarz i cennik szkoleń

 

 

 

Pani Ewa Zaniewska
Telefon: 12 630 30 30 wew. 442
rezerwacja@ige-xao.com.pl

 

  

Dobre warunki szkoleniowe, niewielkie grupy

25 lat doświadczeń

Szkolenia dla elektryków prowadzimy od 1994 roku. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 3500 użytkowników naszych programów. Wiemy, że dobra atmosfera i odpowiednie wyposażenie znacznie przyspieszają postępy w nauce. Dlatego właśnie, oprócz profesjonalnych instruktorów i odpowiedniego sprzętu, nasze kursy dla elektryków cechuje wiele udogodnień, dzięki którym nauka staje się przyjemnością.
Prowadzimy także szkolenia dla elektryków, którzy chcą zapoznać się z naszymi programami, a jeszcze ich nie zakupili.


Indywidualność szkolenia

Wszyscy uczestnicy kursu są traktowani indywidualnie przez prowadzącego zajęcia. Każdy uczestnik kursu szkoli się przy jednym stanowisku komputerowym. Szkolenie odbywa się w małych grupach 3-8 osobowych (2 do 6 osób w Krakowie). Uczymy jak rysować schematy elektryczne i schematy automatyki z użyciem naszych programów.


Intensywność szkolenia

Szkolenia są intensywne, a zarazem dostosowane do poziomu uczestników. Odpowiednie materiały oraz przerwy zapewniają szybką naukę. Dzięki temu nasze szkolenia są skuteczne.

 

 

Certyfikacja przez IGE+XAO

Szkolenia są certyfikowane. Po szkoleniu, uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.

Dyplom

 

 

 

Szkolenia standardowe w IGE+XAO

Są to szkolenia organizowane przez IGE+XAO w Krakowie oraz w regionach handlowych w zależności od potrzeb.

Uczestnikami są klienci z różnych firm. Program szkolenia jest ustalony i dostępny na stronie www oraz w kalendarzu.
Po każdym dniu uczestnicy są egzaminowani. Uczestnik otrzymuje dyplom po zakończeniu szkolenia.
Szkolenia mają znak jakości.

Szkolenie standardowe obejmuje:
Podręczniki, ćwiczenia oraz miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia.

Minimalna ilość kursantów: 3 osoby (w Krakowie 2 osoby).
Maksymalna ilość kursantów: 8 osób (w Krakowie 6 osób).
Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu.

Cena szkolenia to 985 zł/osobodzień.

Program szkolenia standardowego SEE Electrical Expert poziom Użytkownik
Program szkolenia standardowego SEE Electrical Expert poziom Użytkownik Zaawansowany
Program szkolenia standardowego SEE Electrical poziom Użytkownik
Program szkolenia standardowego SEE Electrical poziom Użytkownik Zaawansowany

 

Szkolenia standardowe w siedzibie klienta

Uczestnikami są klienci z jednej firmy. Program szkolenia jest ustalony i dostępny na stronie www oraz w kalendarzu.

Po każdym dniu uczestnicy są egzaminowani. Uczestnik otrzymuje dyplom po zakończeniu szkolenia.
Szkolenia mają znak jakości.

Szkolenie obejmuje:
Podręczniki i ćwiczenia oraz miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia.

Minimalna ilość kursantów: 4 osoby.
Maksymalna ilość kursantów: 6 osób.
Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu.

Ryczałtowa cena szkolenia standardowego w siedzibie klienta wynosi 3940 zł/4 osoby/dzień, do 6 osób 4900 zł/dzień.

 

 

 

Szkolenia specyficzne w IGE+XAO

Jest to szkolenie organizowane przez IGE+XAO w Krakowie w zależności od potrzeb.
Uczestnikami są klienci z jednej firmy. Program szkolenia jest ustalony z zamawiającym.
Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia specyficznego.
Szkolenia mają znak jakości.

Szkolenie obejmuje:
Miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia.

Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu.
Minimalna ilość kursantów: 2 osoby
Maksymalna ilość kursantów: 4 osób

Cena szkolenia to 1200 zł/osobodzień.

 

Szkolenia specyficzne w siedzibie klienta

Uczestnikami są klienci z jednej firmy. Program szkolenia jest ustalony z zamawiającym przynajmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem, aby trener mógł się odpowiednio przygotować.

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia specyficznego.
Szkolenia mają znak jakości.

Szkolenie obejmuje:
Miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia.

Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu.

Ryczałtowa cena szkolenia wynosi 4800 zł/4 osoby/dzień, do 6 osób 5900/dzień zł.

 

 

Trenerzy

Kacper Drożdżak - absolwent Politechniki Krakowskiej. Prowadzi szkolenia i konsultacje z użytkowania SEE od 1 roku. Ukończył szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta. Pracuje w IGE+XAO ponad 2 lata.

Grzegorz Jurga - absolwent Uniwersytetu Rolniczego. Prowadzi szkolenia i konsultacje z użytkowania SEE od 16 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych. Obecnie jego głównym zadaniem jest prowadzenie serwisu dla klientów korporacyjnych.

Paweł Rospond - absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Prowadzi szkolenia i konsultacje z użytkowania SEE od 11 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych.

Paweł Uramowski - absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych WSEI w Krakowie. Prowadzi szkolenia z użytkowania SEE od 22 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych.

 

Miejsce szkolenia

Zapraszamy na szkolenie w Krakowie, Plac Na Stawach 3Zachęcamy.

Organizujemy także szkolenia dla elektryków w każdym z naszych regionów handlowych.

 

Rezerwacja

Prosimy o wybór dogodnego terminu i wypełnienie odpowiedniego formularza z zamówieniem. Zamówienia należy wysyłać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Po otrzymaniu podpisanego zamówienia wysyłamy Państwu potwierdzenie.


Wypełnij i wyślij mailem kartę zgłoszenia na szkolenie

Fax 12 630 30 47

 

Znak Jakości

Polityka zarządzania jakością usług szkoleniowych dostarczanych naszym klientom, prowadzi wprost do podnoszenia efektywności szkoleń.

W grudniu 2016, po przeprowadzonym audycie zewnętrznym, uzyskaliśmy certyfikat: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, przyznany przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia przy Wojewódzkim Urzedzie Pracy w Krakowie (Nr 153/2016). Proces audytu umożliwił unowocześnienie oferty szkoleń i wskazał nowe, efektywne metody kształcenia.

Certyfikat MSUES

 

Dofinansowanie szkoleń

 

ESF i Baza Usług Rozwojowych

Jako firma szkoleniowa jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00258/2016.

IGE+XAO w RIS

Nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z dofinansowanej oferty szkoleniowej, nasz podmiot jest zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych.

IGE+XAO w BUR

Znajdują się w niej najbardziej popularne kursy organizowane dla naszych klientów. Baza umożliwia zamówienie szkoleń otwartych.

 

Dofinansowanie szkoleń z KFS

Szkolenia zakupione w IGE+XAO Polska mogą być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Priorytetem jest dofinansowanie szkoleń pracowników zatrudnionych między inymi w sektorze przetwórstwa przemysłowego, a więc także pracowników wykonujących dokumentację projektową dla przemysłu. Aby uzyskać środki, należy się zgłosić do Powiatowych Urzędów Pracy. Plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny na stronach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Firma musi mieć odpowiedni PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), zadeklarowany w KRS firmy. Priorytetowe branże, związane z naszą ofertą to np. Produkcja Urządzeń Elektrycznych, Maszyn i Urządzeń, Produkcja Papieru, Produkca Pojazdów Samochodowych itd..

Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki figurują na liście zawodów deficytowych w kilku województwach, a więc firma ich zatrudniająca także może spróbować skorzystać z dofinansowania szkoleń oferowanych przez nas, a podnoszących ich kwalifikacje.

Zarządzanie rozdziałem środków jest zdecentralizowane. W niektórych regionach program już się rozpoczął. Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem szkoleń powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

 

Procedury szkoleniowe

Po odebraniu zgłoszenia na szkolenie (rezerwacji), oraz po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników (w przypadku szkoleń otwartych i zamkniętych to min. 3 osoby), przesyłamy drogą elektroniczną dokument potwierdzający szkolenie wraz z datą rozpoczęcia, zakończenia oraz miejscem szkolenia oraz danymi trenera. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, proponujemy nowy termin szkolenia, zgodnie z kalendarzem szkoleń dostępnym na naszej stronie www. W przypadku zmiany trenera (choroba lub inne zdarzenia losowe), przekazujemy drogą internetową odpowiednie informacje klientowi.

Każdemu uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Dotyczy to szkoleń otwartych (dla różnych klientów) jak i zamkniętych (organizowanych dla jednej firmy - klienta). Każda reklamacja jest rejestrowana i rozpatrywana indywidualnie. Reklamacja wymaga formy pisemnej.

Po szkoleniu, każdy uczestnik wypełnia ankietę oceniającą szkolenie, zarówno pod względem merytorycznym jak i narzędzi szkoleniowych. Ocena służy do ewaluacji naszych usług, zarówno szkoleniowych jak i obsługi klienta.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Dyplom ukończenia, pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Prowadzimy Listę obecności, podpisywaną przez uczestników każdego dnia.

 

Wspieranie efektów szkolenia

Każdy uczestnik, który ukończył szkolenie, może korzystać w terminie 30 dni od ukończenia szkolenia ze wsparcia technicznego, mającego na celu utrwalenie efektów szkolenia i ich wdrożenia podczas rzeczywistej pracy nad dokumentacją elektryczną.

Prosimy o kontakt bezpośredni z pracownikami hot-line.

 

Referencje

Podsumowanie szkolenia przesłane przez Pana Krzysztofa:

„Szkolenia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, merytoryczne. Polecam.”

Szkolenie odbyło się w lutym 2019.

 

Podsumowanie szkolenia przesłane przez Pana Marcina:

„Polecam szkolenia.”

Szkolenie odbyło się w lutym 2019.

 

Podsumowanie szkolenia przesłane przez Pana Karola:

„Szkolenie rzeczowe, zawierające wszystkie niezbędne elementy. Sam program intuicyjny, bardzo prosty w obsłudze. Szeroka gama wbudowanych elementów zapewniających szybkie tworzenie projektu.”

Szkolenie odbyło się w styczniu 2019.

 

Podsumowanie szkolenia przesłane przez Pana Krzysztofa:

„Bardzo dobry merytorycznie przygotowany kurs, pełna satysfakcja 
szczerzę polecam.”

Szkolenie odbyło się w grudniu 2018.

 

Podsumowanie szkolenia przesłane przez Pana Pawła:

„Przeprowadzone szkolenie przez IGE+XAO stało na najwyższym poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. Szczerze polecam współpracę z tą firmą.”

Szkolenie odbyło się w grudniu 2018.

 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Leszka Ś.

"Najbardziej podobał mi się przekaz i przygotowanie wykładu."

Szkolenie odbyło się w kwietniu 2016.

 

 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Rafała B.

"Propozycja: Więcej materiału, krócej omawianego."

Szkolenie odbyło się w lutym 2016.