Koszyk
jest pusty
livemarks Facebook Twitter Youtube Linkedin

Szkolenia dla elektryków i automatyków: Zarezerwuj

 

 

Firma IGE+XAO Polska sp. z o.o., jako jedyna firma w Polsce, jest uprawniona do przeprowadzania szkoleń i konsultacji z zakresu użytkowania programów gamy SEE. Ukończenie szkolenia potwierdzamy dyplomem. Prowadzimy szkolenia z użytkowania SEE Electrical oraz SEE Electrical EXPERT. Szkolenia dla elektryków odbywają się w Centrum Szkoleń w Krakowie, w Krynicy Górskiej oraz w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, a także w Szczecinie i w Radomiu. Szkolenia prowadzimy również w siedzibie klienta.

 

Rezerwacja szkoleń dla elektryków i automatyków


Pani Ewa Zaniewska

Telefon: 12 630 30 30 wew. 442

Email: rezerwacja@ige-xao.com.pl

 

 

Ponad 22 lat doświadczeń. Szkolenia dla elektryków prowadzimy od 22 lat. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 3300 użytkowników naszych programów. Wiemy, że dobra atmosfera i odpowiednie wyposażenie znacznie przyspieszają postępy w nauce. Dlatego właśnie, oprócz profesjonalnych instruktorów i odpowiedniego sprzętu, nasze kursy dla elektryków cechuje wiele udogodnień, dzięki którym nauka staje się przyjemnością.

Prowadzimy także szkolenia dla elektryków, którzy chcą zapoznać się z naszymi programami, a jeszcze ich nie zakupili.


Indywidualność szkolenia. Wszyscy uczestnicy kursu są traktowani indywidualnie przez prowadzącego zajęcia. Każdy uczestnik kursu szkoli się przy jednym stanowisku komputerowym. Szkolenie odbywa się w małych grupach 3-8 osobowych.


Intensywność szkolenia. Szkolenia są intensywne, a zarazem dostosowane do poziomu uczestników. Odpowiednie materiały oraz przerwy zapewniają szybką naukę. Dzięki temu nasze szkolenia są skuteczne.

Paweł Uramowski - absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych WSEI w Krakowie. Prowadzi szkolenia z użytkowania SEE od 20 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych.

 

Paweł Rospond - absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Prowadzi szkolenia i konsultacje z użytkowania SEE od 10 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych.

 

Grzegorz Jurga - absolwent Uniwersytetu Rolniczego. Prowadzi szkolenia i konsultacje z użytkowania SEE od 15 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych. Obecnie jego głównym zadaniem jest prowadzenie serwisu dla klientów korporacyjnych.

Zapraszamy na szkolenie w Krakowie, Plac Na Stawach 3 (mapa). Zachęcamy.

 

Zapraszamy na szkolenie w Krynicy Górskiej.

 

Organizujemy także szkolenia dla elektryków w każdym z naszych regionów handlowych, w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.

 

Dodatkowo można zamówić szkolenie w siedzibie klienta dla minimum 3 kursantów.

 

Prosimy o wybór dogodnego terminu i wypełnienie odpowiedniego formularza z zamówieniem. Zamówienia należy wysyłać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Po otrzymaniu podpisanego zamówienia wysyłamy Państwu potwierdzenie.Wypełnij kartę zgłoszenia na szkolenie

Fax 12 630 30 47


Jako firma szkoleniowa znajdujemy się w Rejestrze Firm Szkoleniowych pod numerem 2.12/00258/2016.

 

Aby ułatwić Państwu korzystanie z oferty szkoleniowej, nasz podmiot jest zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych. Znajdują się w niej najbardziej popularne kursy organizowane dla naszych klientów. Baza umożliwia zamówienie szkolenia.

 

Polityka zarządzania jakością usług szkoleniowych dostarczanych naszym klientom, prowadzi wprost do podnoszenia efektywności szkoleń. Jesteśmy w trakcie certyfikacji naszego procesu szkoleniowego.


Po odebraniu zgłoszenia na szkolenie (rezerwacji), oraz po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników (w przypadku szkoleń otwartych i zamkniętych to min. 3 osoby), przesyłamy drogą elektroniczną dokument potwierdzający szkolenie wraz z datą rozpoczęcia, zakończenia oraz miejscem szkolenia oraz danymi trenera. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, proponujemy nowy termin szkolenia, zgodnie z kalendarzem szkoleń dostępnym na naszej stronie www. W przypadku zmiany trenera (choroba lub inne zdarzenia losowe), przekazujemy drogą internetową odpowiednie informacje klientowi.

 

Każdemu uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Dotyczy to szkoleń otwartych (dla różnych klientów) jak i zamkniętych (organizowanych dla jednej firmy - klienta). Każda reklamacja jest rejestrowana i rozpatrywana indywidualnie. Reklamacja wymaga formy pisemnej.

 

Po szkoleniu, każdy uczestnik wypełnia ankietę oceniającą szkolenie, zarówno pod względem merytorycznym jak i narzędzi szkoleniowych. Ocena służy do ewaluacji naszych usług, zarówno szkoleniowych jak i obsługi klienta.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Dyplom ukończenia, pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Prowadzimy Listę obecności, podpisywaną przez uczestników każdego dnia.

 


 

 

 

Każdy uczestnik, który ukończył szkolenie, może korzystać w terminie 30 dni od ukończenia szkolenia ze wsparcia technicznego, mającego na celu utrwalenie efektów szkolenia i ich wdrożenia podczas rzeczywistej pracy nad dokumentacją elektryczną.

Prosimy o kontakt bezpośredni z pracownikami hot-line.

 


 

 

 

Opinia o szkoleniu przesłana przez Pana Krzysztofa B.

"Dzień Dobry / Bonjour,

Dziękuję za przeprowadzone w minionych tygodniach szkolenia w Gdańsku i Olsztynie.

Informuję, że po tych szkoleniach otrzymałem wyłącznie pozytywne opinie od uczestników.

Szczególnie przygotowanie merytoryczne prowadzącego zostało ocenione bardzo wysoko.

Równie pozytywne były opinie zebrane po przeprowadzonych przez Państwa konsultacjach w dn. 14.10.2011.

Mamy nadzieję, że zgłaszane uwagi i problemy zostaną przez Państwa uwzględnione przy przygotowaniu kolejnych wersji oprogramowania."

 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Macieja R.

"Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia."

 

Szkolenie odbyło się we wrześniu 2015.

 

 

Opinia o szkoleniu przesłana przez Pana Krzysztofa B.

"Dzień dobry,

Zebrałem opinie po ostatnim szkoleniu w Grybowie i generalnie wszyscy są zadowoleni.

Jedyna uwaga - już tradycyjnie - za mało materiału jest prezentowane na poziomie Użytkownik. Powinno być go więcej.

Miejsce szkolenia, warunki, prowadzący, dostęp do sprzętu, program kulturalny - wszystko jak najbardziej ok."

Szkolenie odbyło się w lipcu 2012.

 

 

Opinia o szkoleniu przesłana przez Pana Sebastiana K.

"Witam Panie Jacku,

Dziękuję za zorganizowanie i przeprowadzenie przez Pana Grzegorza szkolenia u nas w firmie.
Oceniam, że szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i będzie przynosiło owoce w wykonywanej przez nas pracy.
Doceniam również możliwość podziału szkolenia na dwa etapy, bo już widzę w tym możliwość efektywnego wykorzystania naszego wzajemnego czasu na ten cel poświęconego.
Poniżej przesyłam listę wniosków, które wystąpiły w trakcie szkolenia.Przyznam, że część z nich jest dla mnie bardzo niepokojąca, bo wręcz uniemożliwia start projektu zgodnie z przyjętą na szkoleniu metodologią działania."
Szkolenie odbyło się w kwietniu 2012.

 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Leszka Ś.

"Najbardziej podobał mi się przekaz i przygotowanie wykładu."

Szkolenie odbyło się w kwietniu 2016.

  

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Wojciecha N.

"Najbardziej podobał mi się spokój prowadzącego - styl pracy."

Szkolenie odbyło się w kwietniu 2015.

 

 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Romana P.

"Wydłużyć czas szkolenia (podzielić na 2 etapy: ćwiczenia i wykłady), więcej ćwiczeń."

Szkolenie odbyło się w styczniu 2015.

 

 

 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Rafała B.

"Propozycja: Więcej materiału, krócej omawianego."

Szkolenie odbyło się w lutym 2016.